My Own Sunshine    (Maart 2017)
Choreografie : Laura Jones
Soort dans : 2 muurs linedans
Niveau : Intermediate

Tellen : 64

All Country
Muziek :
Make My Own Sunshine
Artiest :
Steven Tyler
Tempo: 95 BPM
Dansvideo
Openen als
PDF bestand

 

INTRO / Tag :
Sectie 1 kick 2x Toe strut 2x

1-2 schop RV voor , plaats neer naast LV

3-4 schop LV voor , plaats neer naast RV

5-6 tik teen RV , plaats neer

7-8 tik teen LV , plaats


Sectie 2 : side kick 2x heel trut 2x

1-2 schop zijwaarts RV , Plaats naast LV

3-4 schop zijwaarts LV , plaats naast RV

5-6 hiel RV , plaats neer

7-8 hiel LV, plaats neer


DANS :

Sectie 1 : stomp 2x , side rock , kick , jazzbox

1-2 stomp , stomp

3-4 stap RV opzij en keer terug met gewicht op LV
5-6 RV schop voor en kruis over LV

7-8 stap met LV naar achter en stap met RV
     opzij naar rechts naast LV


Sectie 2 : stomp 2x , side rock , kick , jazzbox

1-2 LV stomp , stomp

3-4 stap LV opzij en keer terug met gewicht op RV
5-6 LV schop voor en kruis over RV

7-8 stap met RV naar achter en stap met LV
      opzij naar links naast RV


Sectie 3 : Step FWD diagonaal ,
step back diagonaal,
step turn , step back diagonaal , stomp

1-2 RV stap diagonaal naar voor ,
     stomp LV naast RV
3-4 LV stap diagonaal naar achter ,
     stomp RV naast LV
5-6 RV stap draai recht voor ,
      stomp LV naast RV

7-8 LV stap diagonaal naar achter ,
     stomp RV naast LV

Sectie 4 : rock back , stomp 2 x , swivel ,
                swivel turn , hold

1-2 RV stap naar achter
     en gewicht terug op LV
3-4 RV stomp , RV stomp
5-6 RV & LV draai de hiel naar rechts ,
       RV & LV draai de hiel terug naar Links
7-8 LV & RV draai de hiel naar rechts
      met draai naar links

Sectie 5 : toe strut turn ,
toe strut turn , scoot 2x , stomp , scuff

1-2 : RV tik teen en draai links
3-4 LV tik teen en draai links
5-6 spring tweemaal vooruit op LV
7-8 RV stomp , LV scuff

Sectie 6 : grapevine , scuff ,
grapevine turn , stomp

1-2 LV stap opzij , RV kruis achter LV
3-4 LV stap opzij , RV scuff
5-6 RV stap opzij , LV kruis achter RV
7-8 RV stap naar rechts , LV stomp

Sectie 7 : toe heel toe swivel ,
stomp,  jump open , jump cross ,
jump open met flick

1-2 LV draai teen uit , draai hiel uit
3-4 LV draai teen uit , RV stomp naast LV
5-6 RL & LV spring met beide benen open ,
      RL & LV spring met beiden benen terug
      met LV gekruist over RV.
7-8 RV & LV spring met beide benen open ,
     flick RV

Sectie 8: kick 2x , rock back , kick ,
hook , kick , flick with slap

1-2 RV schop naar voor , RV schop naar voor
3-4 RV naar achter gewicht terug op LV
5-6 RV schop voor , RV hoek over LV
7-8 RV kick voor , RV Flick
     en slap met Rechterhand de RV

Restart :
aan muur 3 na sectie 4

INTRO / tag :
aan muur 6 na sectie 4 :
   (de draai na de 8ste tel valt dan weg)