Man on The Rocks
Choreograaf : Audrey Watson (Maart 2014)
Soort dans : 4 muurs linedans
Niveau : 
Easy Intermediate
Tellen : 64

Intro: 8 tellen

Home
Muziek :
Sailing
Artiest :
Mike Oldfield
Openen als
PDF bestand
Vertaling: Gerrie van Ast

Koop muziek iTunes: Sailing - Man On the Rocks (Deluxe Edition)

 

Section 1: Fwd Rock, Triple Full Turn
(Can be replaced by a coaster step),
Cross Side Behind ¼ Step.

1 RV Rock voor

2 LV Gewicht terug op LV
3&4 Trippelstep volle draai R-L-R
5 LV Stap gekruist over RV
6 RV Stap opzij
7 LV Stap gekruist achter RV
& RV ¼ Rechtsom en stap voor
8 LV Stap voor (3uur)


Section 2: Dip ¼ Turn, Kick Ball Cross,

Side Tog, Chasse ¼ Turn

1 LV+RV Buig door de knieen
2 LV+RV ¼ Rechtsom en kom omhoog (6uur)

3 RV Kick voor
& RV Stap naast LV
4 LV Stap gekruist over RV
5 RV Stap opzij
6 LV Stap naast RV
7 RV Stap opzij
& LV Stap naast RV
8 RV ¼ Rechtsom en stap voor (9uur)


Section 3: Step Lock & Heel & Step,

Step Pivot ½ Turn, Walk Walk.

1 LV Stap voor

2 RV Lock achter LV
& LV Stap achter
3 RV Tik hiel voor
& RV Stap op bal van de voet
4 LV Stap voor

5 RV Stap voor
6 RV+LV ½ Linksom (3uur)

7 RV Loop voor
8 LV Loop voor

Section 4: Step Lock & Heel & Step,

Fwd Rock, ½ Turn Shuffle.

1 RV Stap voor

2 LV Lock achter RV
& RV Stap achter
3 LV Tik hiel voor
& LV Stap op bal van de voet
4 RV Stap voor
5 LV Rock voor
6 RV Gewicht terug op RV
7&8 Shuffel ½ linksom L-R-L (9uur)

Section 5: Cross Rock, Chasse,
Cross Rock, Sailor ¼ Turn.

1 RV Rock gekruist over LV

2 LV Gewicht terug op LV
3 RV Stap opzij
& LV Stap naast RV
4 RV Stap opzij
5 LV Rock gekruist over RV
6 RV Gewicht terug op RV
7 LV ¼ Linksom en stap achter (6uur)

& RV Stap opzij
8 LV Stap opzij

Section 6: Walk Walk, Heel Ball Step,

Cross Point, Cross Point.

1 RV Loop voor
2 LV Loop voor
3 RV Tik hiel voor
& RV Stap op bal van de voet
4 LV Stap voor
5 RV Stap gekruist over LV
6 LV Point teen opzij
7 LV Stap gekruist over RV
8 RV Point teen opzij


Section 7: Cross ¼ Turn, Side,
Cross,
Grapevine Touch.
1 RV Stap gekruist over LV
2 LV ¼ Rechtsom en stap achter (9uur)

3 RV Stap opzij
4 LV Stap gekruist over RV
5 RV Stap opzij
6 LV Stap gekruist achter RV
7 RV Stap opzij
8 LV Tik met teen naast RV


Section 8: Side Tog, Chasse ¼ Turn,

Pivot ½ Turn, Pivot ¼ Turn.

1 LV Stap opzij

2 RV Stap naast LV
3 LV Stap opzij
& RV Stap naast LV
4 LV ¼ Linksom en stap voor (6uur)

5 RV Stap voor
6 RV+LV ½ Linksom (12uur)

7 RV Stap voor
8 RV+LV ¼ Linksom (9uur)

Begin opnieuw