The Weight (Februari 2021)
Choreografie : Antoinette de Veth - Claassens
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : High Beginner

Tellen : 40
Intro : D
ans start 2 tellen voor de zang

All Country
Muziek : The Weight

Artiest : Danny Vera

Tempo : 179 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

L side rock, recover, cross
behind-side-cross over, R side rock,
recover, cross behind-side-step L fwd

1 2 LV rock opzij terug op RV
3&4 LV kruis achter, RV stap opzij, LV kruis over
5 6 RV rock opzij terug op LV
7 & 8 RV kruis achter, LV stap opzij,
RV stap voor linksom *

Rock fwd, recover, shuffle back,
step turn R fwd, step turn R back,
cross behind-side-cross over

1 2 LV rock voor terug op RV
3 & 4 LV stap achter, RV sluit, LV stap achter
5 6 RV stap draai rechtsom voor
LV stap draai rechtsom achter
7&8 RV kruis achter, LV stap opzij,RV kruis over

Side rock, cross shuffle L & R

1 2 LV rock opzij terug op RV
3&4 LV kruis over, RV sluit achter, LV kruis over
5 6 RV rock opzij terug op LV
7&8 RV kruis over, LV sluit achter RV kruis over*

Point L, close turn L, side mambo cross,
kick ball cross, side mambo, touch

1 2 LV tik L opzij sluit linksom naast RV
3 & 4 RV rock opzij, terug op LV, RV kruis over
5 & 6 LV schop schuin links voor,
LV stap op bal, RV kruis over
7 & 8 LV rock opzij, terug op RV, LV tik naast

Rock fwd, recover, shuffle back,
sailor step R, fwd mambo, touch

1 2 LV rock voor terug op RV
3 & 4 LV stap achter, RV sluit, LV stap achter
5 & 6 RV kruis achter, LV stap R. om,
RV stap voor
7 & 8 LV rock voor, terug op RV LV tik naast
Begin opnieuw!

Restarts:

* In muur 3 na blok 3 (tel 24)
* In muur 7 na blok 1 (tel 8)


All Country