Ice Cold Beer For 2  (Juli) 2019)
Choreografie : Rhys Williams & Ashley Rees
Soort dans : Partnerdans
Niveau : Improver

Tellen : 32
Intro : 32 tellen

Vertaling : All Country
Muziek :
Beer Never Broke My Heart
Artiest :
Luke Combs
Tempo : 155 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

Start in Indian Position OLOD.  Passen Dame en Heer zijn gelijk.
 

S1: R side step, rock back L recover R ,
L side step, rock back R recover L,
R weave, R side rock 1/4 turn L,
step forward R

1 RV stap opzij
2 LV rock ahter RV
& RV gewicht terug
3 LV stap opzij
4 RV rock achter LV
& LV gewicht terug
5 RV stap opzij
& LV stap gekruist achter RV
6 RV stap opzij
& LV stap gekruist voor RV
7 RV rock opzij
& LV 1/4 draai linksom, geiwcht terug LOD
8 RV stap voor
Je staat nu in Sweetheart Positie


S2: L toe heel stomp, R toe heel stomp,
L back step, touch R, step R,
L toe heel stomp

1 LV tik teen naast RV
& LV tik hak naast RV
2 LV stamp voor
3 RV tik teen naast LV
& RV tik hak naast LV
4 RV stamp voor
5 LV stap achter
& RV tik teen naast LV
6 LV stap voor
7 LV tik teen naast RV
& LV tik hak naast RV
8 LV stamp voor

S3: Forward R rock recover 1/4 turn R,
L cross rock recover 1/4 turn L,
step pivot 1/2 turn L, shuffle 1/2 turn L

1 RV rock voor
& LV gewicht terug
2 RV 1/4 draai rechtsom, stap opzij OLOD
3 LV rock gekruist voor RV
& RV gewicht terug
4 LV 1/4 draai linksom, stap voor LOD
5 RV stap voor
6 RV+LV 1/2 pivot turn linksom RLOD
7 RV 1/4 draai linksom, stap opzij OLOD
& LV stap naast RV
8 RV 1/4 draai linksom, stap achter LOD
Op tel 5: R handen los, L handen omhoog
Op tel 8 sta je weer in Sweetheart Positie


S4: L coaster step, R shuffle forward,
1/4 turn R, L chasse touch R,
R step touch, L step touch

1 LV stap achter
& RV stap naast LV
2 LV stap voor
3 RV stap voor
& LV stap naast RV
4 RV stap voor
5 LV 1/4 draai rechtsom, stap opzij OLOD
& RV stap naast LV
6 LV stap opzij
& RV tik teen naast LV
7 RV stap opzij
& LV tik teen naast RV
8 LV stap opzij
& RV tik teen naast LV
Op tel 5 sta je weer in Indian Positie

Begin opnieuw


© All Country