I Can`t Get Close To You
Choreografie : Tonnie Vos & Piet Meulendijks
Soort dans : Partnerdans
Niveau : Medium

Tellen : 64
Intro : 16 tellen, start op zang

All Country
Muziek : I can’t get close to you

Artiest : Steinar Albrigtsen

Tempo : 104 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

Dame tegen over de Heer In open Dubble Hand Positie , Dame RLOD (6:00)& Heer (LOD) (12:00)
 

S:l Dame Step Left , Step Together , Left Chassé , Step Right, Step Together , Right Chassé
1-2LV Stap links opzij , RV Sluit naast LV (RLOD)(6:00)
3&4LV Stap links opzij , RV Sluit naast LV , LV Stap links opzij
5-6RV Stap rechts opzij , LV Sluit naast RV
7&8RV Stap rechts opzij , LV Sluit naast RV , RV Stap rechts opzij *

S:l Heer Step Right, Together , Right Chassé , Step Left, Together , Left Chassé

1-2RV Stap rechts opzij , LV Sluit naast RV (LOD)(12:00)
3&4RV Stap rechts opzij , LV Sluit naast RV , RV Stap rechts opzij
5-6LV Stap links opzij , RV Sluit naast LV
7&8LV Stap links opzij , RV Sluit naast LV , LV Stap links opzij *

S:2 Dame Step 1/2 Pivot Turn Right, Left Shuffle Fwd, step Full Turn Left , Shuffle 1/2 Turn Left

1-2LV Stap naar voor , Draai 1/2 draai R-om (LOD)(12:00) (Ga in Sweetheart Positie)
3&4LV Stap naar voor , RV Sluit naast LV , LV Stap naar voor
5-6RV Stap 1/2 draai L-om naar achter (RLOD)(6:00) , LV Stap 1/2 draai L-om naar voor (LOD)
      L-Handen Los & R-Handen Omhoog Dame draait onder de Handen v/d Heer door)

7&8RV Stap 1/4 draai L-om opzij , LV Sluit naast RV , RV Stap 1/4 draai L-om naar achter (RLOD)(6:00)

S:2 Heer RV Rock Back, Recover , Shuffle Right Fwd , Walk L&R Fwd, Shuffle Left Fwd
1-2RV Rock naar achter , Plaats gewicht terug op LV
3&4RV Stap naar voor , LV Sluit naast RV , RV Stap naar voor
5-6LV Loop naar voor , RV Loop naar voor
7&8LV Stap naar voor , RV Sluit naast LV , LV Stap naar voor

S:3 Dame Rock Left , Recover , Sweep behind, Step Right ,
Step Left Fwd, Rock Right , Recover , Shuffle 1/2 Turn Right Fwd

1-2LV Rock links opzij , Plaats gewicht terug op RV
3&4LV Sweep gekruist achter RV , RV Stap rechts opzij , LV Stap naar voor
5-6RV Rock naar voor , Gewicht terug op LV
7&8RV Stap 1/4 draai R-om opzij , LV Sluit naast RV , RV Stap 1/4 draai R-om naar voor (LOD)(12:00)

S:3 Heer Rock Right , Recover , Sweep behind , Step Left , Step Right Fwd,
Rock Left , Recover, Left Shuffle Fwd

1-2RV Rock rechts opzij , Plaats gewicht terug op LV
3&4RV Sweep gekruist achter LV , LV Stap links opzij , RV Stap naar voor
5-6LV Rock links opzij , Plaats gewicht terug op RV
7&8LV Stap naar voor , RV Sluit naast LV , RV Stap naar voor

S:4 Dame Rock Left Fwd , Recover , Shuffle 1/2 Turn Left , Step 1/2 Pivot Turn Left, Shuffle Right Fwd

1-2LV Rock naar voor , Gewicht terug op RV ( Handen los)
3&4LV Stap 1/4 draai L-om opzij , RV Sluit naast LV , LV Stap 1/4 draai L-om naar voor (RLOD)(6:00)
5-6RV Stap naar voor , Draai op R+L 1/2 draai L-om (12:00) l-hand in r-hand heer
7&8RV Stap naar voor , LV Sluit naast RV , RV Stap naar voor

S:4 Heer Rock Right Fwd , Recover , Shuffle 1/2 Turn Right , Step 1/2 Pivot Turn Right , Shuffle Left Fwd

1-2RV Rock naar voor , Gewicht terug op LV ( Handen los)
3&4RV Stap 1/4 draai R-om opzij , LV Sluit naast RV , RV Stap 1/4 draai R-om naar voor (RLOD)(6:00)
5-6LV stap naar voor , Draai op L+R 1/2 draai R-om (LOD) (12:00) r-hand in l-hand dame
7&8LV Stap naar voor , RV Sluit naast LV , LV Stap naar voor

S:5 Dame Step 1/4 Turn Right , Step behind , 1/4 Turn Shuffle Left Fwd ,
Step 1/4 Turn Left , Step behind , 1/4 Turn Shuffle Right Fwd

1-2LV Stap 1/4 draai R-om opzij (OLOD)(3:00) , RV Stap gekruist achter LV
3&4LV Stap 1/4 draai L-om naar voor (LOD)(12:OO) , RV Sluit naast LV , LStap naar voor
5-6RV Stap 1/4 draai L-om opzij (ILOD)(9:00) , LV Stap gekruist achter RV
7&8RV Stap 1/4 draai R-om naar voor (LOD)(12:00) , LV Sluit naast RV , RV Stap naar voor


S:5 Heer Step 1/4 Turn Left , Step behind , 1/4 Turn Shuffle Right Fwd ,
Step 1/4 Turn Right , Step behind , 1/4 Turn Shuffle Left Fwd

1-2RV Stap 1/4 draai L-om opzij (ILOD)(9:00) , LV Stap gekruist achter RV
3&4RV Stap 1/4 draai R-om naar voor (LOD)(12:00) , LV Sluit naast RV , RV Stap naar voor
5-6LV Stap 1/4 draai R-om opzij (OLOD)(3:00) , RV Stap gekruist achter LV
7&8LV Stap 1/4 draai L-om naar voor (LOD)(12:00) , RV Sluit naast LV ,
        LV Stap naar voor (dame rechts van de heer, l-hand dame in r-hand heer)


S:6 Dame Walk Left & Right Fwd , Shuffle Left F,vd , Walk Right & Left Fwd , Shuffle Right Fwd

1-2LV Loop naar voor , RV Loop naar voor
3&4LV Stap naar voor , RV Sluit naast LV , LV Stap naar voor
5-6RV Loop naar voor , LV Loop naar voor
7&8RV Stap naar voor , LV Sluit naast RV , RV Stap naar voor

S:6 Heer Walk Right & Left Fwd , Shume Right Fwd , Walk Left & Right Fwd , Shuffle Left Fwd

1-2RV Loop naar voor , LV Loop naar voor
3&4RV Stap naar voor , LV Sluit naast RV , RV Stap naar voor
5-6LV Loop naar voor , RV Loop naar voor
7&8LV Stap naar voor , RV Sluit naast LV , LV Stap naar voor

S:7 Dame Rock Left Fwd , Recover , Left Coaster Step , Rock Right Fwd , Recover , Richt Shuffle Back

1-2LV Rock naar voor , Gewicht terug op RV
3&4LV Stap naar achter , RV Stap naast LV , LV Stap naar voor
5-6RV Rock naar voor , Gewicht terug op LV
7&8RV Stap naar achter , LV Stap naast RV , RV Stap naar achter

S:7 Heer Rock Right Fwd , Recover , Right Coaster Step , Rock Left Fwd , Recover , LV Shuffle Back

1-2RV Rock naar voor , Gewicht terug op LV
3&4RV Stap naar achter , LV Stap naast RV , RV Stap naar voor
5-6LV Rock naar voor , Gewicht terug op RV
7&8LV Stap naar achter , RV Sluit naast LV , LV Stap naar achter


S:8 Dame Rock left bkw, shuffle 1/2 turn right, rock right bkw, shuffle fw

1-2LV Rock naar achter , Plaats gewicht terug op RV (handen los)
3&4LV 1/4 rechtsom, RV naast LV, LV 1/4 rechtsom
5-6RV Rock naar achter , Plaats gewicht terug op LV (beide handen vast zoals in het begin)
7&8RV Stap naar voor , LV Stap naast RV , RV Stap naar voor

S:8 Heer Rock right bkw, shuffle fw, rock left fw, shuffle bkw

1-2RV Rock naar achter , Plaats gewicht terug op LV (handen los)
3&4RV Stap naar voor , LV Sluit naast RV , RV Stap naar voor
5-6LV Rock naar voor, Gewicht terug op RV (beide handen vast zoals in het begin)
7&8LV stap naar achter, RV sluit naast LV, LV stap naar achter

* Tijdens 3e keer dansen restart na 8 tellen