You Deserve Better    (Januari 2017)
Choreografie : John Warnars
Soort dans : 2 muurs linedans
Niveau : Easy Intermediate

Tellen : 68
Intro: 36 tellen

All Country
Muziek : He Don’t Deserve You Anymore

Artiest : Vince Gill & Paul Franklin

Tempo: 116 BPM

Openen als
PDF bestand
www.linedancerjohn.nl

 

Heel Grind ¼ R, Cross Rock Back, Recover,
Chassé R, Cross Rock Back, Recover
;
1 RV stap op hak voor, tenen links
2 LV ¼ draai rechtsom, stap achter [3]
  en tenen RV rechts
3 RV rock gekruist achter
4 LV gewicht terug op LV
5 RV stap naar rechts opzij
& LV stap/sluit naast RV
6 RV stap naar rechts opzij
7 LV rock gekruist achter RV
8 RV gewicht terug op LV

Side Step, Close, Chassé L,
Cross Rock, Recover, Side Shuffle ¼ R;

1 LV stap naar links opzij
2 RV stap/sluit naast LV
3 LV stap naar links opzij
& RV stap/sluit naast LV
4 LV stap naar links opzij
5 RV rock gekruist over LV
6 LV gewicht terug op LV
7 RV stap naar rechts opzij
& LV stap/sluit naast RV
8 RV ¼ draai rechtsom, stap voor [6]

Side Rock, Recover, R Cross Shuffle,
Side Step, Cross Behind, L Kick Ball Cross;

1 LV rock naar links opzij
2 RV gewicht terug op RV
3 LV stap gekruist over RV
& RV stap iets rechts opzij
4 LV stap gekruist over RV
5 RV stap naar rechts opzij
6 LV stap gekruist achter RV
7 RV schop/kick schuin rechts voor
& RV stap/sluit naast LV
8 LV stap gekruist over RV

Rock Fwd, Recover, ½ Shuffle Turn R,
Rock Fwd, Recover, Coaster Cross;

1 RV rock naar voor
2 LV gewicht terug op LV
3 RV stap met ¼ draai rechtsom opzij [9]
& LV stap/sluit naast RV
4 RV stap met ¼ draai rechtsom voor [12]
5 LV rock naar voor
6 RV gewicht terug op RV
7 LV stap naar achter
& RV stap/sluit naast LV
8 LV stap gekruist over RV

Side Rock, Recover, L Cross Shuffle,
Side Step, Cross Behind, L Kick Ball Cross;

1 RV rock naar rechts opzij
2 LV gewicht terug op LV
3 RV stap gekruist over LV
& LV stap iets links opzij
4 RV stap gekruist over LV
5 LV stap naar links opzij
6 RV stap gekruist achter LV
7 LV schop/kick schuin links voor
& LV stap/sluit naast RV
8 RV stap gekruist over LV

Side Step, Close, L Shuffle Fwd,
Rock Fwd, Recover, ½ Shuffle Turn R;

1 LV stap naar links opzij
2 RV stap/sluit naast LV
3 LV stap naar voor
& RV stap/sluit naast LV
4 LV stap naar voor
5 RV rock naar voor
6 LV gewicht terug op LV
7 RV stap met ¼ draai rechtsom opzij [3]
& LV stap/sluit naast RV
8 RV stap met ¼ draai rechtsom voor [6]

Weave R, Cross Rock, Recover, Chassé L;

1 LV stap gekruist over RV
2 RV stap naar rechts opzij
3 LV stap gekruist achter RV
4 RV stap naar rechts opzij
5 LV rock gekruist over RV
6 RV gewicht terug op RV
7 LV stap naar links opzij
& RV stap/sluit naast LV
8 LV stap naar links opzij

Across, Side Step, ¼ R Coaster Step,
Step Fwd, ½ Pivot Turn R, ¼ R Side Shuffle;

1 RV stap gekruist over LV
2 LV stap naar links opzij
3 RV ¼ draai rechtsom, stap achter [9]
& LV stap/sluit naast RV
4 RV stap naar voor
5 LV stap naar voor
6 RV+LV maak een ½ draai rechtsom [3]
7 LV ¼ draai rechtsom, stap links opzij [6]
& RV stap/sluit naast LV
8 LV stap naar links opzij
(Restart in de 5de muur na tel 8)


Cross Rock. Recover, Side Rock, Recover;
1 RV rock gekruist over LV
2 LV gewicht terug op LV
3 RV rock naar rechts opzij
4 LV gewicht terug op LV
1 RV Begin opnieuw.