You Beat Me To The Punch  (Februari 2017)
Choreografie : DJ Dan & SOFIA
Soort dans : 2 muurs linedans
Niveau : Easy Intermediate

Tellen : 40
Intro:
8 tellen, start op zang

All Country
Muziek : You Beat Me To The Punch

Artiest : Mary Wells (iTunes-Single Version 02:43)

Tempo: 114 BPM
Dansvideo
Openen als
PDF bestand

 

1-8 LONG SIDE STEP RIGHT, DRAG,
RIGHT CROSS SHUFFLE,
BACK ROCK WITH HIP PUSH,
SHUFFLE FORWARD

1 RV grote stap opzij
2 LV sleep naast
3 RV stap gekruist over
& LV stap opzij
4 RV stap gekruist over
5 LV stap iets achter en
   duw heupen naar achter
6 RV gewicht terug en
   duw heupen naar voor
7&8 LRL shuffle voor

9-16 ROCKING CHAIR, STEP FORWARD,
PIVOT 1/2 TURN LEFT,
2 x 1/2 TURN LEFT

1 RV rock voor
2 LV gewicht terug
3 RV rock achter
4 LV gewicht terug
5 RV stap voor
6 R&L draai 1/2 linksom [6]
7 RV draai 1/2 linksom, stap achter [12]
8 LV draai 1/2 linksom, stap voor [6]

17-24 TOUCH TOE FORWARD,
TOUCH TOE RIGHT SIDE,
SAILOR STEP 1/4 TURN RIGHT,
L CROSS SAMBA, R CROSS SAMBA

1 RV tik teen voor
2 RV tik teen opzij
3 RV stap gekruist achter 1/4 rechtsom [9]
& LV stap naast
4 RV stap voor
5 LV stap gekruist over
& RV rock opzij
6 LV gewicht terug
7 RV stap gekruist over
& LV rock opzij
8 RV gewicht terug

25-32 STEP FORWARD LEFT,
PIVOT 1/2 TURN RIGHT,
SHUFFLE 1/2 TURN RIGHT,
STEP FORWARD LEFT,
PIVOT 1/2 TURN RIGHT,
LOCK STEP FORWARD

1 LV stap voor
2 L&R draai 1/2 rechtsom [3]
3&4 RLR shuffle 1/2 rechtsom [9]
5 LV stap voor
6 L&R draai 1/2 rechtsom [3]
7 LV stap voor
& RV stap gehaakt achter
8 LV stap voor

33-40 DIAGONAL STEP FWD, TOUCH TOE,
DIAGONAL STEP FWD, TOUCH TOE,
CROSS, UNWIND 5/8 TURN LEFT,
BEHIND SIDE - CROSS

1 RV stap voor op rechter diagonaal
2 LV tik teen naast, klik vingers met beide handen
3 LV stap voor op linker diagonaal
4 RV tik teen naast, klik vingers met beide handen
5 RV stap gekruist over
6 R&L draai 5/8 linksom, gewicht op RV [6]
7 LV zwaai gekruist achter
& RV stap opzij
8 LV stap gekruist over

Tag
van 8 tellen na muur 2 [12] & 4 [12]
STEP SIDE, TOUCH, STEP SIDE, TOUCH
PIVOT 1/2 TURN LEFT x 2

1 RV stap opzij
2 LV tik teen gekruist achter
3 LV stap opzij
4 RV tik teen gekruist achter
5 RV stap voor
6 R&L draai 1/2 linksom
7 RV stap voor
8 R&L draai 1/2 linksom

Einde dans

Laatste muur dans 1 t.e.m 34, daarna
LV draai 3/8 linksom en stap voor
RV stap naast [12]