When I’m out Tonight    (Mei 2018)
Choreografie : Erica de Vaan
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : Intermediate

Tellen : 32
Intro : 16 tellen

Vertaling : All Country
Muziek :
When I’m out tonight
Artiest :
Dave Sheriff
Tempo : 100 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand


Heel, Hook, Heel, Flick, Shuffle fwd, Cross Mambo’s

1 &     RV tik hak voor – RV kruis voor L  been      
2 &     RV tik hak voor – RV schop achter
3 & 4 RV stap voor – LV zet naast – RV stap voor
5 & 6  LV rock schuin voor RV – rock terug op RV – LV stap opzij
7 & 8  RV rock schuin voor LV – rock terug op LV – RV stap opzij


Mambo fwd, Shuffle 1/2 turn R, Veaudevilles

1 & 2  LV rock voor – rock terug op RV LV stap iets achter
3 & 4  RV stap 1/4 rechtsom – LV stap naast – RV stap 1/4 rechtsom 
5 &     LV kruis over – RV stapje opzij
6        LV tik hak schuin links voor
&       LV stap naast RV
7 &     RV kruis over – LV stapje opzij
8        RV tik hak schuin rechts voor 
&       RV stap naast LV


Long Weave R, Heel switches, Heel, Hook,
Heel, Close
1 &     LV kruis over    RV stap opzij
2 &     LV kruis achter – RV stap opzij
3 &     LV kruis over    RV stap opzij
4 &     LV kruis achter – RV stap opzij
5 &     LV tik hak voor – LV stap naast RV
6 &     RV tik hak voor – RV stap naast LV
7 &     LV tik hak voor – LV kruis voor R been
8 &     LV tik hak voor – LV stap naast RV


Shuffle 1/4 turn R, shuffle 1/2 turn R,
Sailorsteps
1 & 2  RV stap opzij – LV stap naast RV stap 1/4 rechtsom
3 & 4  LV stap voor 1/4 rechtsom - RV stap naast LV – LV stap achter 1/4 rechtsom
5 & 6  RV kruis achter – LV stapje opzij RV stapje opzij
7 & 8  LV kruis achter – RV stapje opzij LV stapje opzij

Begin opnieuw !


Ending:

Aan ’t einde van de 9e muur [3] draai bij de laatste sailorstep 1/4 linksom [12].