What To Do?    (September 2016)
Choreografie : Jan Wyllie
Soort dans : 2 muurs linedans
Niveau : Intermediate

Tellen : 64

Intro: 32 tellen

Vertaling: All Country
Muziek : What Would You Do

Artiest : Bobby Cash

Tempo : 128 BPM
Dansvideo
Openen als
PDF bestand

 

Sway R Hips Fwd Back Fwd Touch
Repeat Hip Sways on L

01 RV stap diag. rechts voor, sway heupen voor
02 Sway heupen achter
03 Sway heupen voor
04 LV tik teen naast RV

05 LV stap diag. links voor, sway heupen voor
06 Sway heupen achter
07 Sway heupen voor
08 RV tik teen naast LV

Side Shuffle - Rock Recover - Vine 1/4 Scuff
09 RV stap opzij
 & LV stap naast RV
10 RV stap opzij
11 LV rock achter RV
12 RV gewicht terug
13 LV stap opzij
14 RV stap gekruist achter LV
15 LV 1/4 draai linksom, stap voor
16 RV scuff

Step Across Scuff - Step Across Scuff
Across Back Side Across

17 RV stap voor LV
18 LV scuff
19 LV stap voor RV
20 RV scuff
21 RV stap gekruist voor LV
22 LV stap achter
23 RV stap opzij
24 LV stap gekruist voor RV 

Back Lock Back Kick - Back Lock Back Kick
25 RV stap achter
26 LV lock voor RV
27 RV stap achter
28 LV kick voor
29 LV stap achter
30 RV lock voor LV
31 LV stap achter
32 RV kick voor

Rock Back Recover - Step Pivot 1/4
Stomp Stomp - &Across Side

33 RV rock achter
34 LV gewicht terug
35 RV stap voor
36 RV+LV 1/4 pivot turn linksom
37-38 RV stomp-up naast LV (2X)
 & RV stap naast LV
39 LV stap gekruist voor RV
40 RV stap opzij

Side Stomp - &Across Side
Rock Recover - Side Touch

41 LV stap opzij
42 RV stomp-up naast LV
 & RV stap naast LV
43 LV stap gekruist voor RV
44 RV stap opzij
45 LV rock achter RV
46 RV gewicht terug
47 LV stap opzij
48 RV tik teen naast LV

Side Together - Fwd Hold
Side Together - Rock Fwd Recover

49 RV stap opzij
50 LV stap naast RV
51 RV stap voor
52 Rust
53 LV stap opzij
54 RV stap naast LV
55 LV rock voor
56 RV gewicht terug

1/2 Shuffle - Step Pivot 1/2 - Rock Fwd
Recover - Step Back Together

57 LV 1/2 draai linksom, stap voor
 & RV stap naast LV
58 LV stap voor
59 RV stap voor
60 RV+LV 1/2 pivot turn linksom
61 RV rock voor
62 LV gewicht terug
63 RV stap achter
64 LV stap naast RV
Begin opnieuw

Tag:
Doe na de 2e en 5e muur
       de volgende brug van 4 tellen.
ROCKING CHAIR
1 RV rock voor
2 LV gewicht terug
3 RV rock achter
4 LV gewicht terug