Vivir    (Mei 2017)
Choreografie : Mawayani
Soort dans : 4 muurs linedans
Niveau : Improver

Tellen : 32

Intro: 8 tellen

Vertaling: All Country
Muziek :  Hay que saber vivir

Artiest : Frank Galan

Tempo : 132 BPM
Dansvideo
Openen als
PDF bestand
www.mawayanilinedancers.webnode.nl

 

PADDLE TURN L, PADDLE TURN L,
ROCK, RECOVER, ½ TRIPPLE TURN R

1 RV stap voor
2 R + L ¼ draai linksom,
3 RV stap voor
4 R + L ¼ draai linksom
5 RV rock voor
6 LV gewicht terug op LV
7 RV ¼ draai rechtsom, stap opzij
& LV sluit naast RV
8 RV ¼ draai rechtsom, stap voor

CROSS OVER, ¼ TURN L BWD, SIDE,
CROSS, CHASSE, ROCK, RECOVER

1 LV kruis over RV
2 RV ¼ draai linksom, stap achter
3 LV stap opzij
4 RV kruis over LV
5 LV stap opzij
& RV sluit naast LV
6 LV stap opzij
7 RV rock achter
8 LV gewicht terug op LV

KICK BALL CROSS, KICK BALL CROSS,
SIDE ROCK, RECOVER, BEHIND & CROSS

1 RV kick voor
& RV stap naast LV
2 LV kruis over RV
3 RV kick voor
& RV stap naast LV
4 LV kruis over RV
5 RV rock opzij
6 LV gewicht terug op LV
7 RV kruis achter LV
& LV stap opzij
8 RV kruis over LV

TOUCH SIDE, HOLD &, TOUCH, HOLD &,
ROCK, RECOVER, COASTERSTEP

1 LV tik opzij
2 rust
& LV sluit naast RV
3 RV tik opzij
& rust
4 RV sluit naast LV
5 LV rock voor
6 RV gewicht terug op RV
7 LV stap achter
& RV sluit naast LV
8 LV stap voor
Begin opnieuw

Einde:
dans tot en met tel 4 van blok twee
5 LV ¼ draai rechtsom, stap opzij