The Banks of The Roses    (Mei 2017)
Choreografie : Tina Argyle
Soort dans : 2 muurs linedans
Niveau : Improver

Tellen : 34

Intro: 16 tellen. Start op het woord "banks"

Vertaling: All Country
Muziek : The Banks Of The Roses

Artiest : Nathan Carter

Tempo : 131 BPM
Dansvideo
Openen als
PDF bestand

 

Walk Walk, Side Rock Step.
Walk Walk, Side Rock Cross

1 RV stap voor
2 LV stap voor
& RV rock opzij
3 LV gewicht terug
4 RV stap voor
5 LV stap voor
6 RV stap voor
& LV rock opzij
7 RV gewicht terug
8 LV stap gekruist voor RV

Side Behind & Heel & Cross.
Side Behind & Heel ¼ Turn & Step

1 RV stap opzij
2 LV stap gekruist achter RV
& RV stap opzij
3 LV tik hak diagonaal links voor
& LV stap naast RV
4 RV stap gekruist voor LV
5 LV stap opzij
6 RV stap gekruist achter LV
& LV 1/4 draai rechtsom, stap achter (03.00)
7 RV tik hak voor
& RV stap naast LV
8 LV stap voor

Slide Together with Clap. Chasse.
Rock Forward, Coaster Step.

1 RV grote stap opzij
2 LV stap naast RV en klap
3 RV stap opzij
& LV stap naast RV
4 RV stap opzij
5 LV rock voor
6 RV gewicht terug
7 LV stap achter
& RV stap naast LV
8 LV stap voor

¼ Turn Walk Walk, Shuffle.
½ Turn Walk Walk Shuffle

1 RV 1/8 draai linksom, stap voor
2 LV 1/8 draai linksom, stap voor (12.00)
3 RV stap voor
& LV stap naast RV
4 RV stap voor
5 LV 1/4 draai linksom, stap voor (09.00)
6 RV stap voor
7 LV 1/4 draai linksom, stap voor (06.00)
& RV stap naast LV
8 LV stap voor*
*Doe hier de bridge in de 1e muur
*Restartpunt 2e, 4e en 7e muur


Step ½ Pivot Turn
1 RV stap voor
2 RV+LV 1/2 pivot turn linksom*
**Doe hier na de 3e muur de bridge

    Daarna herhaal tel 33-34 (1/2 Pivot Turn)
    en begin de dans opnieuw

Begin opnieuw

Bridge 8 tellen: *In de eerste muur na tel 32
Ga daarna verder met tel 33-34 (½ pivot turn)
**Na de 3e muur.
    Herhaal dan tel 33-34 en begin opnieuw
1 RV rock gekruist voor LV
2 LV gewicht terug
3 RV stap opzij
& LV stap naast RV
4 RV stap opzij
5 LV rock gekruist voor RV
6 RV gewicht terug
7 LV stap opzij
& RV stap naast LV
8 LV stap opzij

Einde:

Wijzig in de 10e muur tel 7&8 van het 3e blokje
in een Coaster Step 1/4 draai linksom
om te eindigen op 12.00 uur.