Second Life    (Oktober 2017)
Choreografie : Stefano Ciaccio
Soort dans : 2 muurs lijndans
Niveau : Intermediate

Tellen : 48
Intro : Start op zang

Vertaling : All Country
Muziek : I'm Gonna Make You Love Me

Artiest : Doc Walker

Tempo : 164 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

HEEL RIGHT FWD,TOE TOUCH RIGHT BACK,
KICK,KICK,COASTER STEP,SCUFF

1 RV tik hak voor
2 RV tik teen achter
3 RV kick voor
4 RV kick voor
5 RV stap achter
6 LV stap naast RV
7 RV stap voor
8 Scuff


STEP LEFT FWD,POINT RIGHT BEHIND LEFT,
STEP RIGHT BACK,KICK LEFT,
CROSS LEFT,STEP RIGHT,
STEP LEFT BACK,SCUFF RIGHT

1 LV stap voor
2 RV tik teen achter LV
3 RV stap achter
4 LV kick voor
5 LV stap gekruist voor RV
6 RV stap achter
7 LV stapje achter
8 RV scuff


STEP FWD RIGHT,POINT POINT RIGHT,STEP,
KICK DIAGONAL RIGHT,KICK DIAGONAL LEFT,
CROSS LEFT, KICK DIAGONAL RIGHT,
HOOK RIGHT

1 RV stap voor
2 LV tik teen achter RV
3 LV tik teen achter RV
& LV stap achter
4 RV kick diagonaal rechts voor
& RV stap naast LV
5 LV kick diagonaal links voor
6 LV stap gekruist voor RV
7 RV kick diagonaal rechts voor
8 RV buig voor LV

GRAPEVINE RIGHT, 1/4 TURN LEFT,
FULL TURN LEFT,SCUFF RIGHT

1 RV stap opzij
2 LV stap gekruist achter RV
3 RV stap opzij
4 LV tik teen naast RV
5 LV 1/4 draai linksom, stap voor (09.00)
6 RV 1/2 draai linksom. stap achter
7 LV 1/2 draai linksom, stap voor (09.00)
8 RV scuff


JAZZ BOX CROSS,BACK RIGHT,
1/4 TURN,STOMPS FWD

1 RV stap gekruist voor LV
2 LV stap achter
3 RV stap opzij
4 LV stap gekruist voor RV
5 RV stap achter
6 LV 1/4 draai linksom, stap voor (06.00)
7 RV stamp voor
8 LV stamp voor


POINT SIDE RIGHT,STEP FWD,
POINT SIDE FWD SIDE LEFT, STEP BACK, POINT SIDE RIGHT,POINT BACK RIGHT

2 RV stap voor
3 LV tik teen opzij
4 LV tik teen voor
5 LV tik teen opzij
6 LV stap achter
7 RV tik teen opzij
8 RV tik teen achter
Begin opnieuw

Bridge:

Doe in de 4e muur na tel 6 deze brug
van 2 tellen en begin de dans opnieuw.
1 RV stamp voor
2 LV stamp voor