Roots    (Juli 2017)
Choreografie : Tina Argyle
Soort dans : 4 muurs linedans
Niveau : Improver

Tellen : 48

Intro: 32 tellen, start net voor de zang

Vertaling: All Country
Muziek : Roots

Artiest : Zac Brown Band

Tempo : 115 BPM
Dansvideo
Openen als
PDF bestand

 

Side Rock Cross Shuffle.
½ Hinge Turn Cross Shuffle.

1 RV rock opzij
2 LV gewicht terug
3 RV stap gekruist voor LV
& LV stap opzij
4 RV stap gekruist voor LV
5 LV 1/4 draai rechtsom, stap achter (03.00)
6 RV 1/4 draai rechtsom, stap opzij (06.00)
7 LV stap gekruist voor RV
& RV stap opzij
8 LV stap gekruist voor RV

Side Rock Cross Shuffle.
Side Rock ¼ Turn. Step ¼ Pivot Turn.

1 RV rock opzij
2 LV gewicht terug

3 RV stap gekruist voor LV
& LV stap opzij
4 RV stap gekruist voor LV

5 LV rock opzij
6 RV 1/4 draai rechtsom, gewicht terug (09.00)
7 LV stap voor
8 LV+RV 1/4 pivot turn rechtsom (12.00)

Syncopated Jazz Box. Side Step.
Rock Back. Heel & Cross

1 LV stap gekruist voor RV
2 RV stap achter
& LV stap opzij
3 RV stap gekruist voor LV
4 LV stap opzij
5 RV rock gekruist achter LV
6 LV gewicht terug
7 RV tik hak diagonaal rechts voor
& RV stap naast LV
8 LV stap gekruist voor RV*
*Restartpunt 5e muur (06.00)

Heel & Cross. Rock ¼ Turn.
Dorothy Step Fwd Right Then Left

1 RV tik hak diagonaal rechts voor
& RV stap naast LV
2 LV stap gekruist voor RV

3 RV rock opzij
4 LV 1/4 draai linksom, gewicht terug (09.00)
5 RV stap digonaal rechts voor
6 LV lock achter RV
& RV stap diagonaal rechts voor
7 LV stap diagonaal links voor
8 RV lock achter LV
& LV stap voor (09.00)*
*Restartpunt 2e muur (12.00)


Switching Rock Steps Fwd.
Shuffle Back. Rock Back.

1 RV rock voor
2 LV gewicht terug
& RV stap naast LV
3 LV rock voor
4 RV gewicht terug
5 LV stap achter
& RV stap naast LV
6 LV stap achter
7 RV rock achter
8 LV gewicht terug

½ Shuffle Turn. Rock Back ½ Shuffle Turn.
½ Turn Walk Fwd Right, Left.

1 RV 1/2 draai linksom, stap achter (03.00)
& LV stap naast RV
2 RV stap achter
3 LV rock achter
4 RV gewicht terug
5 LV 1/2 draai rechtsom, stap achter (09.00)
& RV stap naast LV
6 LV stap achter
7 RV 1/2 draai rechtsom, stap voor (03.00)
8 LV stap voor
Begin opnieuw

Note:

Aan het eind van de dans vertraagd de muziek.
Blijf hier door dansen.
De dans eindigd op tel 7 van het 1e blok (12.00)
als hij het laatste woord 'roots' zingt.