On This Night    (December 2017)
Choreografie : Marja Urgert & Jan van Tiggelen
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : Improver

Tellen : 32
Intro : 16 tellen

Vertaling : All Country
Muziek : On This Night

Artiest : Jack Jersey

Tempo : 117 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

Big Step To R Side, Drag & Cross, Step Side,
Back Rock, Recover, Kick-Ball-Cross

1 RV grote stap naar rechts
2 LV sleep bij
& LV stap naast RV
3 RV kruis over LV
4 LV stap links opzij
5 RV rock achter
6 LV gewicht terug
7 RV kick voor
& RV stap naast LV
8 LV kruis over RV

Side Rock, Recover, Sailor Step 1/4 Turn R,
Step Fwd, Pivot 1/2 Turn R, Shuffle Fwd

1 RV rock rechts opzij
2 LV gewicht terug
3 RV 1/4 draai rechtsom, kruis achter LV (3)
& LV stap naast RV
4 RV stap iets voor
5 LV stap voor
6 1/2 draai rechtsom (9)
7 LV stap voor
& RV sluit aan
8 LV stap voor

Step Fwd, 1/4 Turn L, Step Fwd, 1/2 Turn L,
Step Fwd, Point, Step Back, Point

1 RV stap voor
2 1/4 draai linksom (6)
3 RV stap voor
4 1/2 draai linksom (12)
5 RV stap voor
6 LV tik teen links opzij
7 LV stap achter
8 RV tik teen rechts opzij

Back Rock, Recover, Shuffle Fwd,
Step Fwd, 1/4 Turn R, Cross Shuffle

1 RV rock achter
2 LV gewicht terug
3 RV stap voor
& LV sluit aan
4 RV stap voor **Tag**
5 LV stap voor
6 1/4 draai rechtsom (3)
7 LV kruis over RV
& RV stap rechts opzij
8 LV kruis over RV
Begin Opnieuw

TAG:
In de 8ste muur (9) na tel 28,
        tel 4 van het 4de blok
Let op:

De muziek vertraagd hier, pas het ritme aan
Big Step to L side, Drag, Stomp,
Big Step to R side, Drag, Step Together

1 LV grote stap links opzij
2-3 RV sleep bij in 2 tellen
4 RV stamp naast LV (gew op LV)
5 RV grote stap rechts opzij
6-7 LV sleep bij in 2 tellen
8 LV stap naast RV
Begin nu de dans opnieuw