On Air    (Mei 2017)
Choreografie : David Villellas
Soort dans : 2 muurs linedans
Niveau : Beginner

Tellen : 32

Intro: 64 tellen, start op zang

Vertaling: All Country
Muziek : Break The Radio

Artiest : Daron Norwood

Tempo : 164 BPM
Dansvideo
Openen als
PDF bestand

 

Heel, Heel, 1/2 Turn Heel, Stomp Twice
1 RV tik hak voor
2 RV stap voor
3 LV tik hak voor
4 LV stap voor
5 LV op bal v.d. voet 1/2 draai rechtsom
     en RV tik hak voor (06.00)
6 RV stap voor
7 LV stomp-up naast RV
8 LV stamp voor

Swivet, Swivet 1/2 Turn. Hold,
Sailor 1/4 Turn, Scuff

1 LV+RV draai hakken naar links
2 LV+RV draai hakken terug midden
3 LV+RV op bal v.d. voet 1/2 draai rechtsom,
   draai hakken links (12.00)
4 Rust
5 RV 1/4 draai rechtsom, stap gekruist achter LV
6 LV stap naast RV (03.00)
7 RV stap voor
8 LV scuff

Weave to Left, Large Step 1/4 Turn,
Hold, Stomp Twice

1 LV stap opzij
2 RV stap gekruist achter LV
3 LV stap opzij
4 RV stap gekruist voor LV
5 LV grote stap opzij en doe op bal v.d. voet
   1/4 draai rechtsom (06.00)
6 Rust
7 RV stamp naast LV
8 LV stamp naast RV

Step Lock Step, scuff.
Scoot, Scoot, Stomp, Stomp-Up

1 RV stap voor
2 LV lock achter RV
3 RV stap voor
4 LV scuff
5 RV scoot voor
6 RV scoot voor
7 LV stamp naast RV
8 RV stomp-up naast LV
Begin opnieuw