No Quitter    (Januari 2017)
Choreografie : Huib van der Veen
Soort dans : 1 muurs linedans
Niveau : Beginner/Improver

Tellen : 80
Intro: 8 tellen

Vertaling: All Country
Muziek : I ain't no quiter

Artiest : Shania Twain

Tempo: 160 BPM

Openen als
PDF bestand

Note; tijdens de 6e muur dans je t/m tel 28 tel 4 van het 4e blok alleen voeg je nog 4 tellen extra
        rhythm steps voor tellen 33 t/m 36 toe, herhaal nu nog eens tellen 17 t/m 28
        en ga dan verder met de dans

Finish Het einde van de dans sluit je af met tellen 1 t/m 31,
        voeg toe ¼ turn rechtsom en LV stap opzij voor tel 32


1 t/m 8 toestruts fwd

1 t/m 4 RV stap op tenen voor, RV zet hak neer, LV stap op tenen voor, LV zet hak neer RV
5 t/m 8 stap op tenen voor, RV zet hak neer, LV stap op tenen voor, LV zet hak neer

9 t/m 16 walk bkw with claps

1 t/m 4 RV stap achter, rust en klap, LV stap achter, rust en klap
5 t/m 8 RV stap achter, rust en klap, LV stap achter, rust en klap

17 t/m 24 side toestrut, cross toestrut

1 t/m 4 RV stap op tenen opzij, RV zet hak neer, LV stap op tenen gekruist over RV, LV zet hak neer
5 t/m 8 RV stap op tenen opzij, RV zet hak neer, LV stap op tenen gekruist over RV, LV zet hak neer

25 t/m 32 rhythm steps, slow chassé ¼ turn right with scuff

1 t/m 4 RV stap opzij, LV teentik naast RV, LV stap opzij, RV teentik naast LV
5 t/m 8 RV stap opzij, LV sluit bij RV, RV stap ¼ rechtsom voor, LV schop met hak over de vloer

33 t/m 40 pivotturn right, step fwd, scuff diagonal lockstep, step, scuff

1 t/m 4 LV stap voor, LV+RV draai ½ rechtsom, LV stap voor, RV schop met hak over de vloer
5 + 6 RV stap ⅛ schuin voor, LV stap gekruist (lock) achter RV
7 + 8 RV stap schuin voor, LV schop met hak over de vloer

41 t/m 48 diagonal lockstep, step, stomp-up, traveling toe and heel fan, stomp-up

1 + 2 LV stap ⅛ schuin voor, RV stap gekruist (lock) achter LV
3 + 4 LV stap schuin voor, RV stamp naast LV (gew. op LV)
5 + 6 draai op rechter hak tenen naar rechts, RV draai op bal.v hak naar rechts
7 + 8 RV draai op hak tenen naar midden, LV stamp naast RV (gew. op RV)

49 t/m 56 rhthm step, slow chassé ¼ turn left with scuff

1 t/m 4 LV stap opzij, RV teentik naast LV, RV stap opzij, LV teentik naast RV
5 t/m 8 LV stap opzij, RV sluit bij LV, LV stap ¼ linksom voor, RV schop met hak over de vloer

57 t/m 64 pivotturn left, step fwd, touch, ½ boxstep, scuff

1 t/m 4 RV stap voor, RV+LV draai ½ linksom, RV stap voor, LV teentik naast RV
5 t/m 8 LV stap opzij, RV sluit bij LV, LV stap voor, RV schop met hak over de vloer

65 t/m 72 sync. Jazzbox in toestruts

1 t/m 4 RV stap gekruist op tenen over LV, RV zet hak neer, LV stap op tenen achter, LV zet hak neer
5 t/m 8 RV stap op tenen opzij, RV zet hak neer, LV sluit op tenen bij RV, LV zet hak neer

73 t/m 80 rhythm steps

1 t/m 4 RV stap opzij, LV teentik naast RV, LV stap opzij, RV teentik naast LV
5 t/m 8 RV stap opzij, LV teentik naast RV, LV stap opzij, RV teentik naast LV
Begin opnieuw