Looking At The Moon    (Maart 2018)
Choreografie : Michelle Risley
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : Improver

Tellen : 64
Intro : Start op zang

Vertaling : All Country
Muziek : Looking At The Moon

Artiest : Lennie Gallant

Tempo : 160 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

Right Rhumba Box Forward, Hol
Left Rhumba Box Forward, Hold

1 RV stap opzij
2 LV stap naast LV
3 RV stap voor
4 Rust
5 LV stap opzij
6 RV stap naast LV
7 LV stap voor
8 Rust

Right Rocking Chair, Step,
1/2 Pivot turn Left, 1/2 Turn Left, Hold

1 RV rock voor
2 LV gewicht terug
3 RV rock achter
4 LV gewicht terug
5 RV stap voor
6 RV+LV 1/2 pivot turn linksom (06.00)
7 RV 1/2 draai linksom, stap achter (12.00)
8 Rust

Left Lock Back, Kick,
Right Lock Back, Kick

1 LV stap achter
2 RV lock voor LV
3 LV stap achter
4 RV lage kick voor
5 RV stap achter
6 LV lock voor RV
7 RV stap achter
8 LV lage kick voor

Step Back, Touch Clap, Step Back,
Touch Clap, Slow Left Coaster Step, Hold

1 LV stap achter
2 RV tik teen naast LV en klap
3 RV stap achter
4 LV tik teen naast RV en klap
5 LV stap achter
6 RV stap naast LV
7 LV stap voor
8 Rust*
*Restartpunt 4e muur (03.00)

Right Heel Strut, Left Side Rock,
Left Heel Strut, Right Side Rock

1 RV stap op hak voor
2 RV zet teen neer
3 LV rock opzij
4 RV gewicht terug
5 LV stap op hak voor
6 LV zet teen neer
7 RV rock opzij
8 LV gewicht terug

Right 1/4 Turn Jazz Box Cross, Weave
1 RV stap gekruist voor LV
2 LV 1/4 draai rechtsom, stap achter (03.00)
3 RV stap opzij
4 LV stap gekruist voor RV
5 RV stap opzij
6 LV stap gekruist achter RV
7 RV stap opzij
8 LV stap gekruist voor RV

Right 1/4 Monterey Turn (Twice)
1 RV tik teen opzij
2 RV 1/4 draai rechtsom, stap naast LV (06.00)
3 LV tik teen opzij
4 LV stap naast RV
5 RV tik teen opzij
6 RV 1/4 draai rechtsom, stap naast LV (09.00)
7 LV tik teen opzij
8 LV stap naast RV


‘K Step’ – Diagonal Step Right Forward Clap, Back Clap, Back Clap, Forward Clap
1 RV stap diagonaal rechts voor
2 LV tik teen naast RV en klap
3 LV stap diagonaal links achter
4 RV tik teen naast LV en klap
5 RV stap digonaal rechts achter
6 LV tik teen naast RV en klap
7 LV stap voor
8 RV tik teen naast LV en klap (09.00)
Begin opnieuw