Lingering On    (Oktober 2017)
Choreografie : Riny Stevens
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : Intermediate

Tellen : 64
Intro :
De dans start na 8 tellen

All Country
Muziek : Lingering On

Artiest :
Bobby Prins
Tempo : 100 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

Rock Fwd, Rec, Shuffle Back,
Rock Back, Rec, Shuffle Fwd

1 RV rock voor
2 LV gewicht terug
3 RV stap achter
& LV stap naast
4 RV stap achter
5 LV rock achter
6 RV gewicht terug

7 LV stap voor
& RV stap naast

8 LV stap voor
   
Side, Together, Shuffle Fwd,
Side, Together, Shuffle Back

1 RV stap opzij
2 LV stap naast
3 RV stap voor
& LV stap naast
4 RV stap voor
5 LV stap opzij
6 RV stap naast
7 LV stap achter
& RV stap naast
8 LV stap achter

Rock Back, Rec, ½ Turn L Back,
Step Back, Rock Back, Rec, Shuffle Fwd

1 RV rock achter
2 LV gewicht terug
3 RV ½ linksom, stap achter (6)
4 LV stap achter
5 RV rock achter
6 LV gewicht terug
7 RV stap voor
& LV stap naast
8 RV stap voor


Figure of 8

1 LV stap opzij
2 RV kruis achter
3 LV ¼ linksom, stap voor
4 RV stap voor
5 R+L ½ linksom
6 RV ¼ linksom, stap opzij
7 LV kruis achter
8 RV ¼ rechtsom, stap voor (9)


Cross, Back, Back,

Cross, Back, Back, Pivot ¼ R,

1 LV kruis over

2 RV stap achter
3 LV stap achter
4 RV kruis over
5 LV stap achter
6 RV stap achter
7 LV stap voor
8 L&R ¼ draai rechtsom (12)

Fwd, Point ( x2), Back, Point (x2)

1 LV stap voor
2 RV tik opzij
3 RV stap voor
4 LV tik opzij
5 LV stap achter
6 RV tik opzij
7 RV stap achter
8 LV tik opzij

Pivot ¼ R, Cross Shuffle,
Hinge ½ L, Shuffle Back

1 LV stap voor
2 L&R ¼ draai rechtsom (3)
3 LV kruis over
& RV stap opzij
4 LV kruis over
5 RV ¼ linksom, stap achter (12)
6 LV` ¼ linksom, stap opzij (9)
7 RV stap achter
& LV stap naast
8 RV stap achter

Rock Back, Rec, Shuffle Fwd, Hip Sways x4

1 LV rock achter
2 RV gewicht terug
3 LV stap voor
& RV stap naast
4 LV stap voor
5 heupen naar rechts
6 heupen naar links
7 heupen naar rechts
8 heupen naar links
Begin Opnieuw

Restart:

Dans de 3e muur t/m tel 8 en begin opnieuw (6)
Als de muziek vertraagt bij de 5e muur (12)
na tel 10, blijf hetzelfde tempo doordansen.