Jesus Is Coming    (November 2017)
Choreografie : Meiske Pamaputera
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : Beginner

Tellen : 48
Intro : 24 tellen

Vertaling : All Country
Muziek : Jesus is Coming

Artiest : The Bellamy Brothers

Tempo : 81 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

2 Step Forward, Ronde 1/4 Turn,
step , 1/4 Turn, 1/4 Turn

1 LV stap voor
2 RV stap voor
3 LV sweep 1/4 draai rechtsom (03.00)
4 LV stap voor
5 RV 1/4 draai linksom, stap achter (12.00)
6 LV 1/4 draai linksom, stap opzij (09.00)

Weave, Slide
1 RV stap gekruist voor LV
2 LV stap opzij
3 RV stap gekruist achter LV
4 LV grote stap opzij
5 RV sleep naast LV
6 RV tik teen naast LV

Slide, Forward, Ronde 1/2 Turn
1 RV grote stap opzij
2 LV sleep naast RV
3 LV tik teen naast RV
4 LV stap voor
5 RV sweep 1/2 draai linksom (03.00)
6 RV tik teen naast LV

Twinkle Right, Twinkle Left Brush
1 RV stap gekruist voor LV
2 LV stap opzij
3 RV stapje voor
4 LV stap gekruist voor RV
5 RV stap opzij
6 LV brush diagonaal links voor*
*Restartpunt 8e muur (06.00)

Left sailor, Step Lock Right
1 LV stap gekruist achter RV
2 RV stap opzij
3 LV stap voor
4 RV stap voor
5 LV lock achter RV
6 RV stap voor

Forward, 1/2 Turn, Forward,
Step Lock Right

1 LV stap voor
2 LV+RV 1/2 pivot turn rechtsom (09.00)
3 LV stap voor
4 RV stap voor
5 LV lock achter RV
6 RV stap voor*
*Restartpunt 5e muur (09.00)


Scissor Left, Scissor Right
1 LV stap opzij
2 RV stap naast LV
3 LV stap gekruist voor RV
4 RV stap opzij
5 LV stap naast RV
6 RV stap gekruist voor LV

Forward Left, Brush, Hold,
Step Back, Slide Touch

1 LV stap voor
2 RV brush
3 Rust
4 RV grote stap achter
5 LV sleep naast RV
6 LV tik teen naast RV
Begin opnieuw