He Put It There    (Juni 2017)
Choreografie : Norman Gifford
Soort dans : 4 muurs linedans
Niveau : Beginner

Tellen : 32

Intro: Start op zang

Vertaling: All Country
Muziek : He Put It There

Artiest : Scooter Lee

Tempo : 115 BPM
Dansvideo
Openen als
PDF bestand

 

Walk, walk, walk, kick, back,
step back turning ¼ left,
step forward turning ¼ left, brush

1 RV stap voor
2 LV stap voor
3 RV stap voor
4 LV kick voor
5 LV stap achter
6 RV 1/4 draai linksom, stap achter (09.00)
7 LV 1/4 draai linksom, stap voor (06.00)
8 RV brush diagonaal rechts voor

K-step
1 RV stap diagonaal rechts voor
2 LV tik teen naast RV
3 LV stapje links achter
4 RV tik teen naast LV
5 RV stap diagonaal rechts achter
6 LV tik teen naast RV
7 LV stapje achter
8 RV tik teen naast LV (06.00)

Grapevine right, touch, grapevine left
turning ¼ turn left, right brush forward

1 RV stap opzij
2 LV stap gekruist achter RV
3 RV stap opzij
4 LV tik teen naast RV
5 LV stap opzij
6 RV stap gekruist achter LV
7 LV 1/4 draai linksom, stap opzij (03.00)
8 RV brush

Mambo-step, pause, coaster-step, brush
1 RV rock voor
2 LV gewicht terug
3 RV stap naast LV
4 Rust
5 LV stap achter
6 RV stap naast LV
7 LV stap voor
8 RV brush
Begin opnieuw