Flight And Go    (Januari 2017)
Choreografie : Adriano Castagnoli
Soort dans : 2 muurs linedans
Niveau : Intermediate

Tellen : 64

Vertaling: All Country
Muziek : God's Plan

Artiest : Josh Williams

Tempo: 98 BPM
Dansvideo
Openen als
PDF bestand

 

TOES STRUT FORWARD (RIGHT, LEFT),
KICK, HOOK, KICK (TWICE)

1 RV stap op teen voor
2 RV zet hak neer
3 LV stap op teen voor
4 LV zet hak neer
5 RV kick voor
6 RV buig/hook voor LB
7 RV kick voor
8 RV kick voor


COASTER STEP RIGHT, STOMP UP,
KICK SIDE, STOMP UP, KICK, TOGETHER

1 RV stap achter
2 LV stap naast RV
3 RV stap voor
4 LV stomp-up naast RV
5 LV kick opzij
6 LV stomp-up naast RV
7 LV kick voor
8 LV stap naast RV

POINT RIGHT, BACK, POINT LEFT,
BACK, LOCK FORWARD RIGHT, SCUFF

1 RV tik een opzij
2 RV stap naast LV
3 LV tik teen opzij
4 LV stap naast RV
5 RV stap voor
6 LV lock aachter RV
7 RV stap voor
8 LV scuff


VAUDEVILLE RIGHT, SWIVEL RIGHT FOOT,
STOMP UP, SCUFF

1 LV stap voor RV
2 RV stap diagonaal rechts achter
3 LV tik hak diagonaal links voor
4 LV stap opzij
5 RV draai hak links
6 RV draai teen links
7 RV stomp-up naast LV
8 RV scuff*
*Restartpunt 3e en 6e muur (12.00)

WEAVE RIGHT, POINT RIGHT,
BACK, POINT LEFT, HOOK

1 RV stap opzij
2 LV stap achter RV
3 RV stap opzij
4 LV stap voor RV
5 RV tik tteen opzij
6 RV stap achter LV
7 LV tik teen opzij
8 LV buig/hook voor RB


GRAPEVINE LEFT 1/4 TURN, STOMP,
SWIVEL RIGHT FOOT, HOOK

1 LV stap opzij
2 RV stap achter LV
3 LV 1/4 draai linksom, stap opzij (09.00)
4 RV stamp naast LV
5 RV draai teen rechts
6 RV draai hak rechts
7 RV draai teen rechts
8 LV zwaai achter RB


TURN 1/4 LEFT AND ROCK FORWARD,
TOES STRUT BACK (LEFT, RIGHT),
ROCK BACK LEFT

1 LV 1/4 draai linksom, rock voor (06.00)
2 RV gewicht terug
3 LV stap op teen achter
4 LV zet hak neer
5 RV stap op teen achter
6 RV zet hak neer
7 LV rock/spring achter en RV kick
8 RV gewicht terug


STOMP LEFT (TWICE),
HEEL SWIVELS (TWICE), TOUCH TOE, SCUFF

1 LV stomp-up naast RV
2 LV stamp voor
3 LV+RV draai hakken links
4 LV+RV draai hakken terug midden
5 LV+RV draai hakken links
6 LV+RV draai hakken terug midden

7 RV tik teen diagonaal rechts achter
8 RV scuff
Begin opnieuw