First Time Kiss
Choreografie : Erica de Vaan (Febr. 2016)
Soort dans : 4 muurs linedans
Niveau : (High) Beginner

Tellen : 64

Intro: 16 tellen


All Country

Muziek : First taste of love

Artiest : Roland Konings (Band)

Dansvideo
Openen als
PDF bestand

 

Chassé R, rock step, chassé L, rock step
1 & 2 RV stap opzij – LV sluit – RV stap opzij
3 – 4 LV rock achter – rock terug op RV
5 & 6 LV stap opzij – RV sluit – LV stap opzij
7 – 8 RV rock achter - rock terug op LV

Pivot 1/2 L (x2), out-out, clap, hipsways

1 – 2 RV stap voor – RV+LV draai 1/2 linksom
3 – 4 RV stap voor – RV+LV draai 1/2 linksom
& 5 RV spring voor – LV spring voor
6 Klap
7 – 8 Zwaai heup R – zwaai heup L [12]
(Optie tel 1 t/m 4: rocking chair)


Shuffle fwd, pivot 1/2 R,
shuffle fwd, pivot 1/4 L

1 & 2 RV stap voor – LV sluit – RV stap voor
3 – 4 LV stap voor – LV+RV draai 1/2 rechtsom
5 & 6 LV stap voor – RV sluit – LV stap voor
7 – 8 RV stap voor – RV+LV draai 1/4 linksom [3]

Cross point (x2),
jazzbox 1/4 R with cross over

1 – 2 RV kruis over – LV tik links opzij
3 – 4 LV kruis over – RV tik rechts opzij
5 – 6 RV kruis over – LV stap achter
7 – 8 RV stap 1/4 rechtsom – LV kruis over [6]

Chassé R, 3x 1/4 turn L chassé L-R-L

1 & 2 RV stap opzij – LV sluit – RV stap opzij [6]
3 & 4 LV stap 1/4 L – RV sluit – LV stap opzij [3]
5 & 6 RV stap 1/4 L – LV sluit – RV stap opzij [12]
7 & 8 LV stap 1/4 L – RV sluit – LV stap opzij [9]

Montery turn 1/2 R,
stomp, hold, hip sways

1 – 2 RV tik opzij – RV sluit 1/2 draai rechtsom
3 – 4 LV tik opzij – LV sluit
5 – 6 RV stomp voor – Rust [3]
(spreid op de stomp je armen uit)
7 – 8 zwaai heup R – zwaai heup L

Shuffle fwd, rock step,
shuffle 1/2 turn L (x2)

1 & 2 RV stap voor – LV sluit – RV stap voor
3 – 4 LV rock voor – rock terug op RV
5 & 6 LV stap 1/4 L – RV sluit – LV stap 1/4 L
7 & 8 RV stap 1/4 L – LV sluit – RV stap 1/4 L

Rock step, kick ball change (x2),
stomp, hold

1 – 2 LV rock achter – rock terug op RV
3 & 4 LV kick voor – LV stap op bal – RV sluit
5 & 6 LV kick voor – LV stap op bal – RV sluit
7 – 8 LV stomp – Rust [3]
Begin opnieuw!

Restart:
Dans de 3e muur t/m blok 4 [12]
            en begin opnieuw

Finish:
5e muur = instrumentaal
In de 6e muur worden er steeds korte stukjes
herhaald, blijf gewoon de dans doordansen en
eindig met blok 8
tel 3 & 4 = de 1e kick ball change [9]
en stomp dan LV ¼ rechtsom voor [12]