Finally Found Somethin'    (Juni 2017)
Choreografie : Carol Cotherman
Soort dans : 4 muurs linedans
Niveau : Intermediate
Tellen : 32
Intro: 20 tellen

Vertaling: All Country
Muziek : Somethin' I'm Good At
Artiest : Brett Eldredge
Tempo : 103 BPM
Dansvideo
Openen als
PDF bestand

Volgorde: 32, 32, 8 Restart, 32, 32, Tag 1, 32, 32, Tag 2, 32, Tag 2, 32, Tag 3, 32, Ending
 

Heel, Hitch, Heel, Hitch, Coaster Step,
Modified Rocking Chair, Triple Step

1 RV tik hak voor
& RV hitch
2 RV tik hak voor
& RV hitch
3 RV stap achter
& LV stap naast RV
4 RV stap voor
5 LV rock op hak voor
& RV gewicht terug
6 LV rock op teen achter
& RV gewicht terug
7 LV stap voor
& RV stap naast LV
8 LV stap voor*
*Restartpunt 3e muur (06.00)


Step, ¼ Turn, Cross, Side, Behind,
Side, Cross, Touch, Hitch, Touch

1 RV stap voor
2 LV 1/4 draai linksom, stap opzij (09.00)
3 RV stap gekruist voor LV
4 LV stap opzij
5 RV stap gekruist achter LV
& LV stap opzij
6 RV stap gekruist voor LV
7 LV tik teen opzij
& LV hitch diagonaal voor RB
8 LV tik teen opzij

¼ Sailor Step, ½ Sailor Step,
Charleston Step

1 LV 1/4 draai linksom, stap gekruist achter RV
& RV stap naast LV (06.00)
2 LV pas op de plaats
3 RV 1/2 draai rechtsom, stap gekruist achter LV
& LV stap naast RV (12.00)
4 RV stap voor
5 LV tik teen voor
6 LV stap achter
7 RV tik teen achter
8 RV stap voor

Step, ¼ Turn, Crossing Triple,
Side Points, Kickball Change

1 LV stap voor
2 RV 1/4 draai rechtsom, stap opzij (03.00)
3 LV stap gekruist voor RV
& RV stap opzij
4 LV stap gekruist voor RV
5 RV tik teen opzij
& RV stap naast LV
6 LV tik teen opzij
& LV stap naast RV
7 RV kick voor
& RV stap naast LV
8 LV pas op de plaats

Begin opnieuw

De dans heeft enkele gemakkelijke Tags.
Laat je hierdoor niet afschrikken!

Tag 1: 4 tellen - Na de 5e muur (12.00)

Jazz Box
1 RV stap gekruist voor LV
2 LV stap achter
3 RV stap opzij
4 LV stap voor

Tag 2: 14 tellen - Na de 7e muur (06.00)
                           en na de 8e muur (09.00)
Jazz Box with toe struts, Jazz Box, Hold

1 RV stap op teen gekruist voor LV
2 RV zet hak neer
3 LV stap op teen achter
4 LV zet hak neer
5 RV stap op teen opzij
6 RV zet hak neer
7 LV stap op teen voor
8 LV zet hak neer

1 RV stap gekruist voor LV
2 LV stap achter
3 RV stap opzij
4 LV stap voor
5-6 Rust (2 tellen)

Note:
Dans Tag 2, daar waar de muziek vertraagd,
door op het normale tempo v.d. dans.


Tag 3: 6 tellen – Na de 9e muur (12.00)
Jazz Box, Hold (2 counts)

1 RV stap gekruist voor LV
2 LV stap achter
3 RV stap opzij
4 LV stap voor
5-6 Rust (2 tellen)

Einde: 16 tellen – Na de 10e muur (03.00)
¼ Turning Jazz Box with toe struts,
¼ Turning Jazz Box (2x)

1 RV stap op teen gekruist voor LV
2 RV zet hak neer
3 LV stap op teen achter
4 LV zet hak neer
5 RV 1/4 draai rechtsom, stap op teen opzij (06.00)
6 RV zet hak neer
7 LV stap op teen voor
8 LV zet hak neer

1 RV stap gekruist voor LV
2 LV stap achter
3 RV 1/4 draai rechtsom, stap opzij (09.00)
4 LV stap voor
5 RV stap gekruist voor LV
6 LV stap achter
7 RV 1/4 draai rechtsom, stap opzij (12.00)
8 LV stap voor