Boogie Train    (Juni 2017)
Choreografie : Aggie Gulley
Soort dans : 4 muurs linedans
Niveau : Beginner

Tellen : 32

Intro: 32 tellen

Vertaling: All Country
Muziek : Boogie Woogie Choo-Choo Train

Artiest : The Tractors

Tempo : 160 BPM
Dansvideo
Openen als
PDF bestand

 

Heel Taps X 2, Toe Taps X 2,
Kick-Hook X 2

1 RV tik hak voor
2 RV tik hak voor
3 RV tik teen achter
4 RV tik teen achter
5 RV kick voor
6 RV buig voor LB
7 RV kick voor
8 RV buig voor LB


1/2 of K-Step, Hip Bumps
1 RV stap diagonaal rechts voor
2 LV tik teen naast RV
3 LV stap achter
4 RV tik teen naast LV
5 Bump heupen rechts
6
Bump heupen links
7 Bump heupen rechts

8 Bump heupen links

Vine to R, Kick,
Vine to L with ¼ Turn, Stomp

1 RV stap opzij
2 LV stap gekruist achter RV
3 RV stap opzij
4 LV kick diagonaal links voor
5 LV stap opzij
6 RV stap gekruist achter LV
7 LV 1/4 draai linksom, stap opzij
8 RV stamp naast LV

Swivels R with Clap,
Swivels L with Clap

1 RV+LV draai hakken rechts
2 RV+LV draai tenen rechts
3 RV+LV draai hakken rechts
4 Rust en klap
5 LV+RV draai hakken links
6 LV+RV draai tenen links
7 LV+RV draai hakken links
8 Rust en klap
Begin opnieuw