Be There    (Maart 2018)
Choreografie : Marian van der Heijden
Soort dans : 2 muurs lijndans
Niveau : High beginner

Tellen : 32
Intro : 16 tellen

Vertaling : All Country
Muziek :
Will you be there
Artiest :
Michael Jackson
Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

Weave R, point, touch, point Weave L, point, touch, point
1 & 2   LV kruis over – RV stap opzij – LV  Kris achter
3 & 4   RV tik opzij – tik naast LV – tik opzij
5 & 6   RV kruis achter – LV stap opzij – RV kruis over
7 & 8   LV tik opzij – tik naast RV – tik opzij

Cross-shuffle, side rock, cross, chasse L, fwd mambo

1 & 2   LV kruis over – RV zet bij – LV kruis over
3 & 4   RV rock opzij – gewicht terug op LV - RV kruis over
5 & 6   LV stap opzij – RV sluit – LV stap opzij
7 & 8   RV rock voor – gewicht terug op LV - RV stap naast LV

Cross, side, step back, close, step 1/4 L, step fwd (all x2)

1 & 2   LV kruis over – RV stap opzij – LV stap achter
3 & 4   RV stap achter – LV stap opzij 1/4 linksom – RV stap voor
5 & 6   LV kruis over – RV stap opzij – LV stap achter
7 & 8   RV stap achter – LV stap opzij 1/4 linksom – RV stap voor

Shuffle fwd, bend knees and get up (x 2)

1 & 2   LV stap voor – RV sluit – LV stap voor (vanuit deze positie:)
3 & 4   buig door de knieën – kom weer omhoog - buig iets naar voor met gewicht op LV
5 & 6   RV stap voor – LV sluit – RV stap voor (vanuit deze positie:)
7 & 8   buig door de knieën – kom weer omhoog - buig iets naar voor met gewicht op RV
Begin opnieuw !