Angelina    (November 2016)
Choreografie : Marian v/der Heijden
Soort dans : 4 muurs linedans
Niveau : Beginner

Tellen : 32
Intro:
Start op Zang op “Angelina”


All Country
Muziek : Angelina

Artiest : Lou Bega

Dansvideo
Openen als
PDF bestand

 

S:1 Right Diagonal Kick Bal Cross Fwd, Right Diagonal Kick Bal Cross Fwd,
Right Chassé, Left Cross Rock behind, Recover

1&2 RV Kick schuin rechts naar voor (1:30) / RV Stap op de bal v/d voet terug naast LV /
       LV Stap gekruist over RV
3&4 RV Kick schuin rechts naar voor / RV Stap op de bal v/d voet terug naast LV /
        LV Stap gekruist over RV
5&6 RV Stap rechts opzij (12:00) / LV Sluit naast RV / RV Stap rechts opzij
7,8 LV Rock gekruist achter RV / Plaats gewicht terug op RV

S:2 Left Diagonal Kick Bal Cross Fwd, Left Diagonal Kick Bal Cross Fwd, Left Chassé,
Right Cross Rock behind, Recover

1&2 LV Kick schuin rechts naar voor (10:30) / LV Stap op de bal v/d voet terug naast RV /
       RV Stap gekruist over LV
3&4 LV Kick schuin rechts naar voor / LV Stap op de bal v/d voet terug naast RV /
       RV Stap gekruist over LV
5&6 LV Stap links opzij (12:00) / RV Sluit naast LV / LV Stap links opzij
7,8 RV Rock gekruist achter LV / Plaats gewicht terug op LV

S:3 Right Diagonal Toe Swing Rock Fwd, Recover, Left Diagonal Toe Swing Rock Fwd,
Rock Right Fwd, Recover,
Chassé ¼ Turn Right

1,2 RV Swing Rock op Teen Schuin rechts naar voor (1:30) /
      Swing gewicht terug op LV (12:00) & Plaats gewicht op RV
3,4 LV Swing Rock op Teen links schuin naar voor (10:30) /
      Swing gewicht terug op RV (12:00) & Plaats gewicht op LV
5,6 RV Rock naar voor / Plaats gewicht terug op LV
7&8 RV Stap ¼ draai R-om opzij (3:00) / LV Sluit naast RV / RV Stap rechts opzij

S:4 Right Jazz Box in to Right Chassé, Step Fwd Out, Out, Step Back In , In

1,2 RV Stap gekruist over LV / LV Stap naar achter
3&4 RV Stap rechts opzij / LV Sluit naast RV / RV Stap rechts opzij
5,6 RV Stap schuin rechts naar voor (uit) / LV Stap schuin links naar voor (uit)
7,8 RV Stap terug naar achter (in) / LV Stap terug naast RV (in)

Begin opnieuw:

Have Fun on The Dance Floor & Keep Smiling