A Drink    (Oktober 2017)
Choreografie : Micaela Svensson Erlandsson
Soort dans : 4 muurs lijndans
Niveau : Beginner

Tellen : 32
Intro : Start de dans op het woord 'drink'

Vertaling : All Country
Muziek : What's It take to Get A Drink

Artiest : Jerry Kilgore

Tempo : 109 BPM

Dansvideo
Stepsheet openen als PDF bestand

 

Heel Grind. Back Rock. Rocking Chair.
1 RV stap op hak voor, draai tenen rechts
2 LV gewicht op LV
3 RV rock achter
4 LV gewicht terug
5 RV rock voor
6 LV gewicht terug
7 RV rock achter
8 LV gewicht terug

Jazz Box Cross 1/4 Turn right.
Right Chasse. Back Rock.

1 RV stap gekruist voor LV
2 LV stap achter
3 RV 1/4 draai rechtsom, stap opzij (03.00)
4 LV stap gekruist voor RV
5 RV stap opzij
& LV stap naast RV
6 RV stap opzij
7 LV rock achter
8 RV gewicht terug

Side. Touch Across. Side.
Touch Across. Side. Touch. Side. Flick.

1 LV stap opzij
2 RV tik teen voor LV
3 RV stap opzij
4 LV tik teen voor RV
5 LV stap opzij
6 RV tik teen naast LV
7 RV stap opzij
8 LV flick en tik aan met linker hand

Left Chasse. Back Rock. Step.
1/4 Turn left. Step. 1/4 Turn left.

1 LV stap opzij
& RV stap naast LV
2 LV stap opzij
3 RV rock achter
4 LV gewwicht terug
5 RV stap voor
6 RV+LV 1/4 pivot turn linksom (12.00)
7 RV stap voor
8 RV+LV 1/4 pivot turn linksom (09.00)
Begin opnieuw


Tag:
Herhaal na de 2e (06.00) 3e (03.00)
en 7e (03.00) muur de tellen 1 t/m 4
van het eerste blokje.
(Heel Grind. Back Rock)