Your Side Of Town  (Dec. 2014)
Choreografie : Neville Fitzgerald & Julie Harris
Soort dans : 4 muurs linedans
Niveau : 
Easy Intermediate
Tellen : 48

Intro: 16 tellen
Vertaling: All Country

Home
Muziek : Your Side Of Town

Artiest : Maddie & Tae

Tempo : 189 BPM
Dansvideo
Openen als
PDF bestand

 

Heel, Heel, Behind & Cross,
Toe, Kick, Behind 1/4 Step.

1 LV tik hak diagonaal links voor
2 LV tik hak diagonaal links voor

3 LV stap gekruist achter RV
& RV stap opzij
4 LV stap gekruist voor RV
5 RV tik naast LV
6 RV ick diagonaal rechts voor
7 RV stap gekruist achter LV
& LV 1/4 draai linksom, stap voor
8 RV stap voor

Rock Step, Triple Full Turn,
Rock Step, 1/2, Step.

1 LV rock voor
2 RV gewicht terug
3&4 Full Turn linksom L,R,L
Optie 3&4: Coaster Step

5 RV rock voor
6 LV gewicht terug
7 RV 1/2 draai rechtsom, stap voor
8 LV stap voor*
*Restart 3e muur met pas wijziging:

 Dans t/m tel 6 en wijzig tel 7-8 in
 7 RV stap achter
 & LV stap naast RV
 8 RV stap voor
 Begin daarna de dans opnieuw

Step, Lock & Step, Lock & Rock Step,
Coaster Step.

1 RV stap diagonaal rechts voor
2 LV lock achter RV
& RV stap diagonaal rechts voor

3 LV stap diagonaal links voor
4 RV lock achter LV
& LV stapvoor
5 RV rock voor
6 LV gewicht terug
7 RV stap achter
& LV stap naast RV
8 RV stap voor

1/4 Rock Step, Behind & Cross,
Cross, 1/4 & Cross, Point.

1 LV 1/4 draai rechtsom, rock opzij
2 RV gewicht terug
3 LV stap gekruist achter RV
& RV stap opzij
4 LV stap gekruist voor RV
5 RV stap gekruist voor LV
6 LV 1/4 draai rechtsom, stap achter
& RV stap opzij
7 LV stap gekruist voor RV
8 RV tik teen opzij

Cross & Heel & Cross & Heel &
Cross & Cross & Cross & Heel &.

1 RV stap gekruist voor LV
& LV stap opzij
2 RV tik hak diagonaal rechts voor
& RV stap naast LV
3 LV stap gekruist voor RV
& RV stap opzij
4 LV tik hak diagonaal links voor
& LV stap opzij
5 RV stap gekruist voor LV
& LV stap opzij
6 RV stap gekruist voor LV
& LV stap opzij
7 RV stap gekruist voor LV
& LV stap opzij
8 RV tik hak diagonaal rechts voor
& RV stap naast LV

Cross & Heel & Cross & Heel
& Cross & Cross, Side, Stomp Up.

1 LV stap gekruist voor RV
& RV stap opzij
2 LV tik hak diagonaal links voor
& LV stap naast RV
3 RV stap gekruist voor LV
& LV stap opzij
4 RV tik hak diagonaal rechts voor
& RV stap opzij
5 LV stap gekruist voor RV
& RV stap opzij
6 LV stap gekruist voor RV
7 RV stap opzij
8 LV stomp-up naast RV
Begin opnieuw

Restart:
Zie rood gedrukte linker kolom


Tag:

Na de 6e muur (06.00) is er een brug van 4 tellen
1-4 Rust, rust, rust, rust