Waltz By My Side
Choreograaf : Jan Wyllie
Soort dans : 2 muurs linedans
Niveau : 
Easy Intermediate

Tellen : 48
Intro: 24 tellen

Home
Muziek :
By My Side

Artiest :
Lorrie Morgan & Jon Randall

Tempo : 168 BPM
Koop muziek: iTunes

 

STEP FWD TOUCH HOLD, WALTZ BACK, STEP,
SWEEP, HOLD, STEP SWEEP HOLD

01 LV stap voor
0
2 RV tik teen naast LV
0
3 Rust

0
4 RV stap achter
0
5 LV stap naast RV
0
6 RV stap op de plaats

0
7 LV stap voor
0
8-09 RV breng over 2 tellen
         van achter naar voor
10 RV stap voor
11-12 LV breng over 2 tellen
         van achter naar voor

STEP FWD TOUCH HOLD, WALTZ BACK 1/4,
STEP, SWEEP HOLD, STEP SWEEP HOLD

01 LV stap voor
0
2 RV tik teen naast LV
3 Rust

0
4 RV stap achter
0
5 1/4 draai linksom en stap LV naast RV
0
6 RV stap op de plaats

0
7 LV stap voor
0
8-09 RV breng over 2 tellen
         van achter naar voor

10 RV stap voor
11-12 LV breng over 2 tellen
         van achter naar voor [9]

 

STEP ACROSS HOLD HOLD, WALTZ BACK 1/4,
STEP FWD, HOOK HOLD, STEP BACK HOOK HOLD

01 LV kruis over RV
0
2 Rust
0
3 Rust

04 RV stap recht naar achter
05 1/4 draai linksom en stap LV naast RV
06 RV stap naast LV

0
7 LV stap voor
0
8 RV breng omhoog achter linker knie
0
9 Rust

10 RV stap achter
11 LV breng omhoog voor rechter knie
12 Rust [6]

WALTZ FWD 1/4, STEP BACK TOUCH HOLD,
WALTZ FWD 1/2, WALTZ BACK 1/4

01 LV stap voor
0
2 1/4 draai linksom en stap RV naast LV [3]
03 LV stap naast RV

0
4 RV stap achter
05 LV tik teen naast RV
0
6 Rust

0
7 LV stap voor
0
8 1/2 draai linksom en stap RV naast LV [9]
0
9 LV stap naast RV

10 RV stap achter
11 1/4 draai linksom en stap LV naast RV

12 RV stap naast LV [6]
Begin opnieuw