Without A Love
Choreografie : Erica de Vaan (Maart 2015)
Soort dans : 2 muurs linedans
Niveau : 
Beginner/Intermediate
Tellen : 64

Intro: 16 tellen

Home
Muziek : Without a love

Artiest : The Black Devils

Dansvideo
Openen als
PDF bestand

 

Cross rock, chassé R,
cross rock, chassé 1/4 L

1 RV rock gekruist voor
2 gewicht terug op LV
3 RV stap opzij
& LV sluit aan
4 RV stap opzij
5 LV rock gekruist voor
6 gewicht terug op RV
7 LV stap opzij
& RV sluit aan
8 LV stap 1/4 linksom

Skates, fwd shuffle, rocking chair

1 RV schaats voor
2 LV schaats voor
3 RV stap voor
& LV sluit aan
4 RV stap voor
5 LV rock voor
6 gewicht terug op RV
7 LV rock achter
8 gewicht terug op RV

Step, pivot 1/4 R, weave 1/4 R, rock step

1 LV stap voor
2 LV + RV draai 1/4 rechtsom
3 LV kruis over
4 RV stap opzij
5 LV kruis achter
6 RV stap 1/4 rechtsom
7 LV rock voor
8 gewicht terug op RV

Step back, Sweep (x2),
rock step, step fwd, hold

1 LV stap achter
2 zwaai R been naar achter
3 RV stap achter
4 zwaai L been naar achter
5 LV rock achter
6 gewicht terug op RV
7 LV stap voor
8 rust

Jazzbox 1/4 R with touch,
side step, touch, fwd shuffle

1 RV kruis over
2 LV stap achter
3 RV stap 1/4 rechtsom
4 LV tik naast
5 LV stap opzij
6 RV tik naast
7 RV stap voor
& LV sluit aan
8 RV stap voor

Rock step, touch behind,
pivot 1/2 L, 2x 1/2 turn L, fwd shuffle

1 LV rock voor
2 gewicht terug op RV
3 LV tik achter
4 LV + RV draai 1/2 linksom (gewicht op L)
5 RV stap voor 1/2 draai linksom
6 LV stap achter 1/2 draai linksom
7 RV stap voor
& LV stap naast
8 RV stap voor
Optie tel 5 en 6:
RV stap voor – LV stap voor


Jazzbox 1/4 L, touch, hip bumps R + L

1 LV kruis over
2 RV stap achter
3 LV stap 1/4 linksom
4 RV tik naast
5 RV stap iets schuin R voor en duw heup voor
6 duw heup achter
7 duw heup voor
& duw heup achter
8 duw heup voor

Rock step, step back, hold,
rock step, paddle turn 1/4 L

1 LV rock voor
2 gewicht terug op RV
3 LV stap achter
4 rust
5 RV stap achter
6 gewicht terug op LV
7 RV stap voor op bal
8 1/4 L gewicht terug op LV (draai heup mee)
Begin opnieuw!

Restarts:
Dans de 2e en 4e muur t/m tel 32
              (tel 8 van blok 4) en begin opnieuw