West Virginia    (Aug. 2015)
Choreografie : Micaela Svensson Erlandsson
Soort dans : 4 muurs linedans
Niveau : Beginner

Tellen : 32

Intro: 4 tellen

Home
Muziek : Country Road

Artiest : Christina Lindberg

Dansvideo
Openen als
PDF bestand
Vertaling: All Country

 

Forward Mambo. Back Shuffle.
Coaster Step. Forward Shuffle.

1 RV rock voor
& LV gewicht terug
2 RV stap achter
3 LV stap achter
& RV stap naast LV
4 LV stap achter
5 RV stap achter
& LV stap naast RV
6 RV stap voor
7 LV stap voor
& RV stap naast LV
8 LV stap voor

Step. 1/4 Turn left. Kick Ball Step.
Heel Switches. Swivel.

1 RV stap voor
2 RV+LV 1/4 pivot turn linksom
3 RV kick voor
& RV stap naast LV
4 LV stap voor
5 RV tik hak voor
& RV stap naast LV
6 LV tik hak voor
& LV stap naast RV
7 RV stap diagonaal rechts voor
& RV+LV draai hakken rechts
8 RV+LV draai hakken terug midden

Right Chasse. Back Rock.
Left Chasse. Back Rock.

1 RV stap opzij
& LV stap naast RV
2 RV stap opzij
3 LV rock achter
4 RV gewicht terug
5 LV stap opzij
& RV stap naast LV
6 LV stap opzij
7 RV rock achter
8 LV gewicht terug

Heel. Flick. Heel. Hook.
Forward Shuffle. Heel. Flick.
Heel. Hook. Forward Shuffle.

1 RV tik hak voor
& RV flick achter
2 RV tik hak voor
& RV buig/hook voor LB
3 RV stap voor
& LV stap naast RV
4 RV stap voor
5 LV tik hak voor
& LV flick achter
6 LV tik hak voor
& LV buig/hook voor RB
7 LV stap voor
& RV stap naast LV
8 LV stap voor
Begin opnieuw

Einde:

Doe aan het eind van de dans,
in de 7e muur (06.00) de volgende
pasjes in het 2e blokje:
1 RV stap voor

2 RV+LV 1/2 pivot turn linksom (12.00)

 en maak hip sways tot de muziek stopt.