We Forgot To Dream
Choreograaf : Gaye Teather (Januari 2014)
Soort dans : 2 muurs linedans
Niveau : 
Intermediate
Tellen : 64

Intro: 32 tellen. Start op het eerste woord
          van de vocals (‘In’) days gone by...

Home
Muziek : Only Dreamers

Artiest : Helene Fischer

Tempo : 121 BPM

Koop muziek: iTunes  
Video
Openen als
PDF bestand
Vertaling: All Country

 

Walk. Walk. Forward rock. Ball cross.
Side. Touch. Quarter turn Left

1 RV stap voor
2 LV stap voor
3 RV rock voor
4 LV gewicht terug
& RV stap achter op de bal v.d. voet
5 LV stap gekruist voor RV
6 RV stap opzij
7 LV tik naast RV
8 RV 1/4 draai linksom op bal RV (09.00)

Walk. Walk. Forward rock.
Ball cross. Side. Quarter turn Right. Step

1 LV stap voor
2 RV stap voor
3 LV rock voor
4 RV gewicht terug
& LV stap achter op de bal v.d. voet

5 RV stap gekruist voor LV
6 LV stap opzij
7 Draai 1/4 rechtsom, gewicht op RV (12.00)
8 LV stap voor*
*Restartpunt 3e muur (12.00)


Forward rock. Shuffle half turn Right x 2
(travelling backwards).
Quarter turn Right. Touch

1 RV rock voor
2 LV gewicht terug
3 RV 1/4 draai rechtsom, stap opzij
& LV stap naast RV
4 RV 1/4 draai rechtsom, stap voor

5 LV 1/4 draai rechtsom, stap opzij
& RV stap naast LV
6 LV 1/4 draai rechtsom, stap achter
Optie 3-6:
R shuffle naar achter. L shuffle naar achter

7 RV 1/4 draai rechtsom, stap opzij (03.00)
8 LV tik naast RV

Side. Behind & cross. Side.
Back rock. Kick-ball-change

1 LV stap opzij
2 RV stap gekruist achter LV
& LV stap naast RV
3 RV stap gekruist voor LV
4 LV stap opzij
5 RV rock achter
6 LV gewicht terug
7 RV kick voor
& RV stap naast LV
8 LV stap naast RV

Step. Pivot half turn Left. Step. Tap. Ball-step.
Step. Pivot quarter turn Right. Cross

1 RV stap voor
2 RV+LV 1/2 pivot turn linksom (09.00)
3 RV stap voor
4 LV tik naast RV
& LV stap achter op bal v.d. voet
5 RV stap voor
6 LV stap voor
7 LV+RV 1/4 pivot turn rechtsom (12.00)
8 LV stap gekruist voor RV

Side Right. Touch. Side Left.
Touch. Bump. Bump. Back. Back. Hook

1 RV stap opzij
2 LV tik naast RV
3 LV stap opzij
4 RV tik naast LV
& Bump rechterheup voor (gew. op LV)
5 Bump rechterheup achter (gew. op LV)

6 RV stap achter
7 LV stap achter
8 RV buig/hook voor linkerbeen

Shuffle forward. Step. Pivot half turn Right.
Shuffle forward. Step. Pivot half turn Left

1 RV stap voor
& LV stap naast RV
2 RV stap voor
3 LV stap voor
4 LV+RV 1/2 pivot turn rechtasom (06.00)
5 LV stap voor
& RV stap naast LV
6 LV stap voor
7 RV stap voor
8 RV+LV 1/2 pivot turn linksom (12.00)

Step. Pivot quarter turn Left x 2. Jazz box
1 RV stap voor
2 RV+LV 1/4 pivot turn linksom (09.00)
3 RV stap voor
4 RV+LV 1/4 pivot turn linksom (06.00)

5 RV stap gekruist voor LV
6 LV stap achter
7 RV stap opzij
8 LV stap voor
Begin opnieuw