Two Babies
Choreograaf : Adriano Castagnoli (Nov. 2014)
Soort dans : 2 muurs linedans
Niveau : 
Intermediate
Tellen : 64

Vertaling: All Country

Home
Muziek : What Dancin's For

Artiest : Derek Ryan

Dansvideo
Openen als
PDF bestand

 

TOES STRUT FORWARD (RIGHT, LEFT),
PIVOT 1/2 LEFT, TURN 1/2 LEFT, HOLD

1 RV stap op teen voor
2 RV zet hak neer
3 LV stap op teen voor
4 LV zet hak neer
5 RV stap voor
6 RV+LV 1/2 pivot turn linksom
7 RV 1/2 draai linksom, stap achter
8 Rust

TOES STRUT BACK (LEFT, RIGHT),
ROCK BACK LEFT, STOMP LEFT (TWICE)

1 LV stap op teen achter
2 LV zet hak neer
3 RV stap op teen achter
4 RV zet hak neer
5 LV spring/rock achter en RV kick
6 RV gewicht terug
7 LV stamp naast RV
8 LV stamp voor

KICK, HOOK, KICK, FLICK UP BACK,
GRAPEVINE RIGHT 1/4 TURN, HOLD

1 RV kick voor
2 RV buig/hook voor LV
3 RV kick voor
4 RV flick achter
5 RV stap opzij
6 LV stap gekruist achter RV
7 RV 1/4 draai rechtsom, stap voor
8 Rust

PIVOT 1/2 RIGHT, TURN 1/4 RIGHT,
HOOK, STEP, STOMP UP, ROCK BACK LEFT

1 LV stap voor
2 LV+RV 1/2 pivot turn rechtsom
3 LV 1/4 draai rechtsom, stap opzij
4 RV zwaai achter LV
5 RV stap opzij
6 LV stomp-up
7 LV spring/rock achter en RV kick voor
8 RV gewicht terug

KICK, HOOK, KICK, BRUSH,
COASTER STEP LEFT, SCUFF

1 LV kick voor
2 LV buig/hook voor RV
3 LV kick voor
4 LV brush achter*
*Restartpunt 3e muur. Stap op tel 4 naast RV

5 LV stap achter
6 RV stap naast LV
7 LV stap voor
8 RV scuff

LOCK FORWARD RIGHT, SCUFF,
TURN 1/2 RIGHT & HOOK, STEP, STOMP

1 RV stap voor
2 LV lock achter RV
3 RV stap voor
4 LV scuff
5 LV 1/4 draai rechtsom, stap opzij
6 LV op bal v.d. voet 1/4 draai rechtsom
   en zwaai RV achter
7 RV stap diagonaal rechts voor
8 LV stamp naast RV

SWIVEL (TOE, HEEL, TOE), STOMP UP,
STEP, SCUFF, VAUDEVILLE RIGHT (START)

1 LV draai tenen naar links
2 LV draai hak naar links
3 LV draai tenen naar links
4 RV stomp-up naast LV
5 RV stap diagonaal rechts achter
6 LV scuff
7 LV stap gekruist voor RV
8 RV stap diagonaal rechts achter

VAUDEVILLE RIGHT (FINAL), HEEL,
TOGETHER, GRAPEVINE DIAGONALLY, STOMP

1 LV tik hak diagonaal links voor
2 LV stap naast RV
3 RV tik hak voor
4 RV stap naast LV
5 LV stap diagonaal voor
6 RV stap gekruist achter LV
7 LV stap diagonaal links voor
8 RV stomp-up naast LV
Begin opnieuw

Restart:

In de 3e muur is er na tel 36 een restart.
Stap i.p.v. de brush naast RV

Tag 1: Na de 6e muur is er de volgende Tag

ROCKING CHAIR FORWARD RIGHT WITH STOMP
1 RV rock voor
2 LV stamp achter
3 RV rock achter
4 LV stamp voor

Tag 2: Na de 7e muur is er de volgende Tag

ROCKING CHAIR FORWARD RIGHT,
GRAPEVINE DIAGONALLY RIGHT, STOMP UP

1 RV rock voor
2 LV stamp achter
3 RV rock achter
4 LV stamp voor
5 RV stap diagonaal rechts voor
6 LV stap gekruist achter RV
7 RV stap diagonaal rechts voor
8 LV stomp-up naast RV

STOMP LEFT, HOLD, STOMP RIGHT, HOLD
1 LV stamp opzij
2 Rust
3 RV stamp naast LV
4 Rust