TUSH PUSH
Choreografie : Jim Ferrazano
Soort dans : 4 muurs linedans
Niveau : Intermediate

Tellen : 40

Home
Muziek : Your Tattoo

Artiest : Fever 4

Tempo : 134 BPM

 

Right & Left heel taps
with switch

01 RV tik hak voor
02 RV zet terug
03 RV tik hak voor
04 RV tik hak voor

05 LV+RV wisselsprong
     [LV voor,RV achter]
06 LV zet naast RV
07 LV tik hak voor
08 LV tik hak voor

Heel switches
&09 LV zet naast RV
       & RV tik hak voor
&10 RV zet naast LV
       & LV tik hak voor
&11 LV zet naast RV
       & RV tik hak voor
12   Klap in de handen

Hip bumps
13 Rechter heup voor-achter
14 Rechter heup voor-achter
15 Linker heup achter-voor
16 Linker heup achter-voor

17 Rechter heup voor
18 Linker heup achter
19 Rechter heup voor
20 Linker heup achter

Right shuffle,Rock step,
left shuffle,rock step

21 RV stap voor & LV trek bij
22 RV stap voor
23 LV stap voor [rock]
24 RV stap achter [rock]

25 LV stap achter & RV trek bij
26 LV stap achter
27 RV stap achter [rock]
28 LV stap voor [rock]

Right shuffle,pivot 1/2 turn,
left shuffle,pivot 1/2 turn

29 RV stap voor & LV trek bij
30 RV stap voor
31 LV stap voor
32 LV+RV draai 1/2 rechtsom

33 LV stap voor & RV trek bij
34 LV stap voor
35 RV stap voor
36 LV+RV draai 1/2 linksom

Step,1/4 turn left,
stomp right and clap

37 RV stap voor
38 LV+RV draai 1/4 linksom
39 RV zet naast LV met stamp
40 Klap in de handen

Begin opnieuw