Those Were The Days
Choreograaf : Daniel Whittaker & Rob Fowler (Juli 2014)
Soort dans : 2 muurs linedans
Niveau : Higher Beginner

Tellen : 32

Intro: Start op het woord 'days'
Vertaling: All Country

Home
Muziek : Those Were the Days

Artiest : Hermes House Band

Tempo : 126 BPM

Dansvideo

Openen als
PDF bestand

Koop muziek iTunes: Those Were the Days - Greatest Hits (No. 1 Gold Selection)

 
Walk right, left, shuffle, rock step coaster cross
1 RV stap voor
2 LV stap voor
3 RV stap voor
& LV stap naast RV
4 RV stap voor
5 LV rock voor
6 RV gewicht terug
7 LV stap achter
& RV stap naast LV
8 LV stap gekruist voor RV

Grapevive, kick left, kick right, touch behind
1 RV stap opzij
2 LV stap achter RV
3 RV stap opzij
4 LV kick diagonaal voor RV
5 LV stap opzij
6 RV kick diagonaal voor LV
7 RV stap opzij
8 LV tik teen achter RV

Rolling vine 1 ¼ turn shuffle, rock coaster cross
1 LV 1/4 draai linksom, stap oppzij (09.00)
2 RV 1/2 draai linsom, stap achter (03.00)
3 LV 1/4 draai linksom, stap opzij
& RV stap naast LV
4 LV 1/4 draai linksom, stap voor (09.00)
5 RV rock voor
6 LV gewicht terug
7 RV stap achte
& LV stap naast RV
8 RV stap gekruist voor LV

Side rock, cross over ¼ turn,
walk back touch, full turn

1 LV rock opzij
2 RV gewicht terug
3 LV stap voor RV
4 RV 1/4 draai linksom, stap achter (06.00)
5 LV stap achter
6 RV tik teen achter
7 RV stap voor
8 LV 1/2 draai rechtsom, stap achter
& LV op bal v.d. voet 1/2 draai rechtsom,

   en RV hitch (06.00)
Begin opnieuw

Tags:
Er zijn 3 eenvoudige tags.

Tag 1:
Aan het eind van de 4e muur (12.00)
Rocking chair
1 RV rock voor
2 LV gewicht terug
3 RV rock achter
4 LV gewicht terug

Tag 2:
Aan het eind van de 6e muur (12.00)

Rock step, coaster step,
rock step coaster step

1 RV rock voor
2 LV gewicht terug
3 RV stap achter
& LV stap naast RV
4 RV stap voor
5 LV rock voor
6 RV gewicht teru
7 LV stap achter
& RV stap naast LV
8 LV stap voor

Tag 3:
Aan het eind van de 7e muur (06.00)
Rocking chair
1 RV rock voor
2 LV gewicht terug
3 RV rock achter
4 LV gewicht terug

Einde:
Hou bij de laatste 16 tellen van de
          dans de handen van de dansers
          links en rechts van je vast.