Things You Say
Choreografie : Yvonne van Baalen (Mei 2015)
Soort dans : 2 muurs linedans
Niveau : 
Easy Intermediate
Tellen : 32

Intro: 16 tellen

Home
Muziek :
Things You Say You Love
Artiest :
UB40
Openen als
PDF bestand

 

1 - 8 R. ROCK STEP, R. SHUFFLE ½ turn R, L.STEP fwd, ¼ TURN R. L.CROSS SHUFFLE
1- 2 RV stap voor – LV herplaats gewicht
3&4 RV stap ¼ rechtsom opzij – LV stap naast RV
- RV stap ¼ rechtsom voor
5 - 6 LV stap voor – Draai ¼ rechtsom
7&8 LV kruis voor RV – RV stap opzij - LV kruis voor RV (9.00)


9 - 16 2 x ¼ TURN LEFT, R.CROSS SHUFFLE, L.SIDE ROCK STEP, BEHIND-SIDE-CROSS

1 - 2 Draai ¼ linksom RV stap achter - Draai ¼ linksom LV stap opzij
3&4 RV kruis voor LV – LV stap opzij - RV kruis voor LV

5 - 6 LV stap opzij – RV herplaats gewicht
7&8 LV kruis achter RV – RV stap naast LV -
 LV kruis over RV (3.00)*
*RESTART PUNT IN MUUR: 2-4-7-9


17 - 24 R. ROCK STEP, R. COASTER STEP/option FULL TRIPLE TURN R,
             CROSS-SIDE, SAILOR STEP ¼ turn L

1 - 2 RV stap voor – LV herplaats gewicht
3&4 RV stap achter – LV stap naast RV - RV stap voor
OPTIE tel 3&4 : hele trippeldraai rechtsom

5 - 6 LV kruis voor RV – RV stap opzij
7&8 LV kruis achter RV – draai ¼ linksom RV stap - opzij – LV stap opzij (12.00)


25 - 32
R. STEP fwd, L. TAP BEHIND, L. STEP-LOCK-STEP BACK,
1 - 2 RV stap voor – LV tik achter RV
3&4 LV stap achter – RV kruis voor LV - LV stap achter
5 - 6 RV stap op teen achter LV – RV+LV draai ½ rechtsom
7&8 LV stap voor – RV kruis achter LV - LV stap voor (6.00)

RESTART IN MUUR: 2 na tel 16: 4 na tel 16; 7 na tel 16; 9 na tel 16

Let op tijdens de restarts sta je op een andere muur maar de dans blijft 2 muren