There's The Door!   (Febr. 2015)
Choreografie : Alison Biggs & Peter Metelnick
Soort dans : 4 muurs linedans
Niveau : 
Low Intermediate
Tellen : 64

Intro: 16 tellen
Vertaling: All Country

Home
Muziek : Out The Door

Artiest : The Mavericks

Tempo : 128 BPM
Dansvideo
Openen als
PDF bestand

 

R strut, L cross strut,
R chasse, ½ L forward shuffle

1 RV stap op teen opzij
2 RV zet hak neer
3 LV stap op teen voor RV
4 LV zet hak neer
5 RV stap opzij
& LV stap naast RV
6 RV stap opzij
7 LV 1/2 draai linksom, stap voor (06.00)
& RV stap naast LV
8 LV stap voor

R strut, L cross strut, R chasse, L sailor
1 RV stap op teen opzij
2 RV zet hak neer
3 LV stap op teen voor RV
4 LV zet hak neer
5 RV stap opzij
& LV stap naast RV
6 RV stap opzij

7 LV stap gekruist achter RV
& RV stap opzij
8 LV stap naast RV

R cross step, ¾ R hinge turn, L fwd,
R fwd shuffle, L fwd, ½ R pivot turn

1 RV stap gekruist voor LV
2 LV 1/4 draai rechtsom, stap achter (09.00)
3 RV 1/2 draai rechtsom, stap voor (03.00)
4 LV stap voor
5 RV stap voor
& LV stap naast RV
6 RV stap voor
7 LV stap voor
8 LV+RV 1/2 pivot turn rechtsom (09.00)

L fwd shuffle, R cross step, L back,
R back, L cross step, R back, ¼ L & L side

1 LV stap voor
& RV stap naast LV
2 LV stap voor
3 RV stap gekruist voor LV
4 LV stap achter
5 RV stap achter
6 LV stap gekruist voor RV
7 RV stap achter
8 LV 1/4 draai linksom, stap opzij (06.00)

R cross rock/recover, R chasse, R weave
1 RV rock gekruist voor LV
2 LV gewicht terug
3 RV stap opzij
& LV stap naast RV
4 RV stap opzij
5 LV stap gekruist voor RV
6 RV stap opzij
7 LV stap gekruist achter RV
8 RV stap opzij

L cross rock/recover, ¼ L shuffle,
½ L shuffle, L coaster

1 LV rock gekruist voor RV
2 RV gewicht terug
3 LV 1/4 draai linksom, stap voor (03.00)
& RV stap naast LV
4 LV stap voor
5 RV 1/2 draai linksom, achter (09.00)
& LV stap naast RV
6 RV stap achter
7 LV stap achter
& RV stap naast LV
8 LV stap voor

R/L fwd cross points, ¼ R jazz box cross
1 RV stap voor LV
2 LV tik teen opzij
3 LV stap voor RV
4 RV tik teen opzij
5 RV stap gekruist voor LV
6 LV stap achter
7 RV 1/4 draai rechtsom, stap opzij (12.00)
8 LV stap gekruist voor RV

¼ R Monterey, L scissor,
½ L hinge, R cross rock/recover

1 RV tik teen opzij
2 LV 1/4 draai rechtsom op bal v.d. voet
   en RV stap naast LV (03.00)
3 LV stap opzij
& RV stap naast LV
4 LV stap gekruist voor RV
5 RV 1/4 draai linksom, stap achter
6 LV 1/4 draai linksom, stap opzij (09.00)
7 RV rock gekruist voor LV
8 LV gewicht terug
Begin opnieuw