The hills of Caroline
Choreografie : Kitty Schoenmakers (Nov. 2014)
Soort dans : 4 muurs linedans
Niveau : Beginner

Tellen : 32

Intro: 32 tellen

Home
Muziek : The hills of Caroline

Artiest : Vince Gill

Openen als
PDF bestand

 

Side step, cross rock back, chassé ¼ turn right,
step forward, pivot ½ turn right,
lock step forward

1. lv stap opzij
2. rv kruis achter lv
3. gewicht terug op lv
4. rv stap opzij
& lv stap naast rv
5. rv ¼ rechtsom, stap voor
6. lv stap voor
7. lv + rv ½ draai rechtsom
8. lv stap voor
& rv kruis achter lv
1. lv stap voor

Rockstep forward, forward, lock step back,
sweep, sweep, coasterstep

2. rv stap voor
3. gewicht terug op lv
4. rv stap achter
& lv kruis voor rv
5. rv stap achter
6. lv zwaai van voor ½ cirkel achter
7. rv zwaai van voor ½ cirkel achter
8. lv stap achter
& rv stap naast lv
1. lv stap voor

Step forward, ¼ turn left, cross shuffle,
¼ turn right, ½ turn right,
side rock, side step

2. rv stap voor
3. lv + rv ¼ linksom
4. rv kruis over lv
& lv stap opzij
5. rv kruis over lv
6. lv stap ¼ rechtsom, achter
7. rv stap ½ rechtsom, voor
8. lv stap opzij
& gewicht terug op rv
1. lv stap opzij

Cross rock back, shuffle ¼ turn left back,
½ turn left, step forward, ¼ turn left, cross

2. rv kruis achter lv
3. gewicht terug op lv
4. rv stap ¼ linksom, achter
& lv stap naast rv
5. rv stap achter
6. lv stap ½ linksom
7. rv stap voor
8. lv + rv linksom
& rv kruis over lv
1. begin opnieuw, tel 1 van het eerste blok