Te Quiero Olvidar
Choreograaf : Kitty Schoenmakers (Nov. 2012)
Soort dans : 4 muurs linedans
Niveau : 
Beginner/Intermediate

Tellen : 64
Intro: Start op zang

Home
Muziek : Te Quiero Olvidar

Artiest : Frank Galan

Tempo : 121 BPM

Muziekvideo

Openen als
PDF bestand

 

Step forward, Point, Kickball point, 2x
1. RV stap voor
2. LV tik opzij
3. LV schop voor
& LV stap naast RV
4. RV tik opzij
5. RV stap voor
6. LV tik opzij
7. LV schop voor
& LV stap naar RV
8.
RV tik opzij

Cross rock, Chasse, Cross rock,
Sailorstep, ¼ turn

1. RV kruis voor LV
2. Gewicht terug op LV
3. RV stap opzij
& LV stap naast RV
4. RV stap opzij
5. LV kruis over RV
6. Gewicht terug op RV
7. LV ¼ linksom, kruis achter
& RV stap naast
8. LV stap voor

Step forward, Point, Step forward point,
Jazzbox cross

1. RV stap voor
2. LV tik opzij
3. LV stap voor
4. RV tik opzij
5. RV kruis over LV
6. LV stap achter
7. RV stap opzij
8. LV kruis over RV

Side touch, ¼ touch, Forward,
Forward, Kick ball step

1.
RV stap opzij
2. LV tik naast RV
3. LV stap ¼ linksom
4. RV tik naast LV
5. RV stap voor
6. LV stap voor
7. RV schop voor
& RV stap naast LV
8. LV stap voor

Forward, ¼ turn left, Cross shuffle,
Side rock, Cross shuffle

1.
RV stap voor
2. LV + RV ¼ linksom
3. RV kruis over LV
& LV stap opzij
4. RV kruis over LV
5. LV stap opzij
6. Gewicht terug op RV
7. LV kruis over RV
& RV stap opzij
8. LV kruis over RV

Figure of eight

1.
RV stap opzij
2. LV kruis achter RV
3. RV ¼ rechtsom, stap voor
4. LV stap voor
5. LV + RV ½ draai rechtsom
6. LV ¼ rechtsom, stap opzij
7. RV kruis achter
8. LV ¼
linksom, stap voor

Rock Forward, Shuffle ½ right,
Rock forward, Left sailorstep, ¼ turn

1. RV stap voor
2. Gewicht terug op LV
3. RV stap ¼ rechtsom
& LV stap naast RV
4. RV stap ¼ rechtsom
5. LV stap voor
6. Gewicht terug op RV
7. LV ¼ linksom, kruis achter
& RV stap naast
8. LV stap voor

Point, Point, Lockstep, Back,
Tap forward 2x, Shuffle forward

1. RV tik opzij
2. RV tik naast LV
3. RV stap achter
& LV kruis naast RV
4. RV stap achter
5. LV tik met gestrekt been voor
6. LV tik met gestrekt been voor
7. LV stap voor
& RV stap naast LV
8. LV stap voor
Einde dans, begin opnieuw.