Streets of Gold    (Aug. 2015)
Choreografie : Alison Biggs & Peter Metelnick
Soort dans : 4 muurs linedans
Niveau : Improver

Tellen : 32

Intro: 16 tellen vanaf de main beat
Vertaling : All Country

Home
Muziek : Party In Heaven

Artiest : Kentucky Headhunters & Johnnie Johnson

Tempo : 125 BPM
Dans & Muziekvideo
Openen als
PDF bestand

 

Walk fwd R/L, R to R side with hip bump,
L to L side with hip bump; bump R/L,
R behind, L to L side, cross R over

1 RV stap voor
2 LV stap voor
& RV stap opzij, bump heupen rechts
3 LV stap opzij, bump heupen links
4 Bump heupen rechts
5 Bump heupen links
6 RV stap gekruist achter LV
7 LV stap opzij
8 RV stap gekruist voor LV

L side rock/recover, L behind, R side,
L cross over, hold, R side, L cross shuffle

1 LV rock opzij
2 RV gewicht terug
3 LV stap gekruist achter RV
4 RV stap opzij
5 LV stap gekruist voor RV
6 Rust
& RV stap opzij

7 LV stap gekruist voor RV
& RV stap opzij
8 LV stap gekruist voor RV

Step R apart, step L apart,
R heel toe, R heel step cross x 2

1 RV stapje opzij
2 LV stapje opzij
3 RV draai hak naar binnen
4 RV draai teen naar binnen
5 RV tik hak voor
& RV stap achter
6 LV stap gekruist voor RV

7 RV tik hak voor
& RV stap achter
8 LV stap gekruist voor RV


R side rock/recover, R behind, ¼ L,
L fwd, R fwd, ¼ L, L fwd, ¼ L, R fwd,
walk fwd L/R/L (you can think of the last 7&8
as a little run, run, run if it makes it easier)

1 RV rock opzij
2 LV gewicht terug
3 RV stap gekruist achter LV
& LV 1/4 draai linksom, stap voor (09.00)
4 RV stap voor
5 LV 1/4 draai linksom, stap voor
6 RV 1/4 draai linksom, stap voor (03.00)
7 LV stap voor
& RV stap naast LV
8 LV stap voor
Begin opnieuw


Tag:
Doe na de 10e muur
de volgende brug van 6 tellen

Walk fwd R/L, R rocking chair
1 RV stap voor
2 LV stap voor
3 RV rock voor
4 LV gewicht terug
5 RV rock achter
6 LV gewicht terug