Stay    (Dec. 2015)
Choreografie : Mario & Lilly Hollnsteiner
Soort dans : 2 muurs linedans
Niveau : Intermediate

Tellen : 64

Vertaling: All Country
Muziek : STAY With Me

Artiest : New West

Dansvideo
Openen als
PDF bestand

 

STEP, TOGETHER, STEP, HOLD, STEP,
HOLD, STEP, ¼ TURN L

1 RV stap voor
2 LV stap naast RV
3 RV stap voor
4 Rust
5 LV stap voor
6 Rust
7 RV stap voor
8 LV 1/4 draai linksom

CROSS, HOLD, ¼ TURN R,
¼ TURN R, WEAVE L

1 RV stap gekruist voor LV
2 Rust
3 LV 1/4 draai rechtsom, stap achter
4 RV 1/4 draai rechtsom, stap opzij
5 LV stap opzij
6 RV stap gekruist achter LV
7 LV stap opzij
8 RV stap gekruist voor LV

SIDE ROCK, STEP, STOMP,
MONTEREY ¼ TURN R

1 LV rock opzij
2 RV gewicht terug
3 LV stap voor
4 RV stomp-up naast LV
5 RV tik teen opzij
6 LV op bal v.d. voet 1/4 draai rechtsom
   en RV stap naast LV
7 LV tik teen opzij
8 LV stap naast RV

KICK, STOMP, FLICK, SCUFF,
RUMBA BOX WITH STOMP

1 RV kick voor
2 RV stamp naast LV
3 LV flick achter
4 LV scuff
5 LV stap opzij
6 RV stap naast LV
7 LV stap voor
8 RV stomp-up naast LV

TOUCH, BACK, TOUCH, BACK,
KICK, KICK, BACK ROCK

1 RV tik teen opzij
2 RV stap achter
3 LV tik teen opzij
4 LV stap achter
5 RV kick voor
6 RV kick voor
7 RV rock achter
8 LV gewicht terug

CROSS, TOUCH, BACK, SCUFF,
¼ TURN VINE R

1 RV stap gekruist voor LV
2 LV tik teen achter RV
3 LV stap achter
4 RV scuff
5 RV 1/4 draai rechtsom, stap voor
6 LV stap gekruist achter RV
7 RV stap opzij
8 LV stomp-up naast RV

TOE-HEEL-TOE SWIVETS, STOMP,
SIDE ROCK ¼ TURN L, STEP, HOLD

1 LV draai teen naar links
2 LV draai hak naar links
3 LV draai teen naar links
4 RV stomp-up naast LV
5 RV rock opzij
6 LV 1/4 draai linksom, gewicht terug
7 RV stap voor
8 Rust

STEP, PIVOT ½ TURN R, ½ TURN R,
HOLD, BACK, SLIDE, STOMP, STOMP

1 LV stap voor
2 LV+RV 1/2 pivot turn rechtsom
3 LV 1/2 draai rechtsom, stap achter
4 Rust
5 RV stap achter
6 LV stap naast RV
7 LV stamp naast RV
8 RV stomp-up naast LV
Begin opnieuw

Tag 1:
Dans in de 3e en 9e muur
t/m tel 3 van het 6e blokje en
vervang tel 4 door RV Stomp-up. Daarna:
HEEL TOGETHER, HEEL TOGETHER

1 RV tik hak voor
2 RV stap naast LV
3 LV tik hak voor
4 LV stap naast RV

Tag 2:
Dans in de 6e muur
t/m tel 3 van het 6e blokje en
vervang tel 4 door RV Stomp-up. Daarna:
HEEL TOGETHER, HEEL TOGETHER,
HEEL TOGETHER, HEEL TOGETHER

1 RV tik hak voor
2 RV stap naast LV
3 LV tik hak voor
4 LV stap naast RV
5 RV tik hak voor
6 RV stap naast LV
7 LV tik hak voor
8 LV stap naast RV