Squeegee
Choreografie : Gaye Teather (Maart 2015)
Soort dans : 4 muurs linedans
Niveau : Beginner

Tellen : 32

Intro: 16 tellen
Vertaling: All Country

Home
Muziek : Squeegee

Artiest : Donny Richmond

Tempo : 167 BPM
Dansvideo
Openen als
PDF bestand

 
Toe strut forward x 2.
Kick. Kick. Back. Hook

1 RV stap op teen voor
2 RV zet hak neer
3 LV stap op teen voor
4 LV zet hak neer
5 RV kick voor
6 RV kick voor
7 RV stap achter
8 LV buig/hook voot RB

Step forward. Together. Step forward.
Hitch. Small running steps back x 3. Touch

1 LV stap voor
2 RV stap naast LV
3 LV stap voor
4 RV hitch
5 RV stap achter
6 LV stap achter
7 RV stap achter
8 LV tik naast RV
Side Left. Touch. Side Right.
Touch. Vine Left. Touch

1 LV stap opzij
2 RV tik naast LV
3 RV stap opzij
4 LV tik naast RV
5 LV stap opzij
6 RV stap gekruist achter LV
7 LV stap opzij
8 RV tik naast LV

Quarter turn Right stomp. Hold.
Forward Left stomp. Hold.
Small running steps forward x 4

1 RV 1/4 draai rechtsom, stamp voor (03.00)
2 Rust
3 LV stamp voor
4 Rust
5 RV stapje voor
6 LV stapje voor
7 RV stapje voor
8 LV stapje voor
Note 5-8:
Maak kleine stapjes en buig iets door de knieën
als je naar voor rent.

Begin opnieuw