SINGLE WALTZ
Choreografie : Onbekend
Soort dans : 1 muurs linedans
Niveau : beginner

Tellen : 48

Home
Muziek : Cowboys & Angels

Artiest : Garth Brooks

Tempo : 90 BPM
Openen als
PDF bestand
Vertaling: All Country

 

01 LV draai 1/4 naar links
   en stap voor
2 LV draai 1/4 door en
   stap met RV achter
3 LV stap achter naast RV

02 RV stap recht achter
2 LV stap recht achter
3 RV stap achter naast LV

03 LV draai 1/4 naar links
   en stap voor
2 LV draai 1/4 door en
   stap met RV achter
3 LV stap achter naast RV

04 RV stap recht achter
2 LV stap recht achter
3 RV stap achter naast LV

05 LV kruist voor RV en zet recht neer,
   het lichaam draait 1/8 naar rechts
2 RV stap opzij
3 LV stap op de plaats

06 RV kruist voor LV en zet recht neer,
   het lichaam draait 1/8 naar links
2 LV stap opzij
3 RV stap op de plaats

07 LV kruist voor RV en zet recht neer,
   het lichaam draait 1/8 naar rechts
2 RV stap opzij
3 LV stap op de plaats

08 RV kruist voor LV en zet recht neer,
   het lichaam draait 1/8 naar links
2 LV stap opzij
3 RV stap op de plaats

09 LV stap recht voor
2 RV stap recht voor
3 LV stap naast RV

10 RV stap recht voor
 2 LV stap recht voor
 3 RV stap naast LV

11 LV stap recht achter
 2 RV stap recht achter
 3 LV stap naast RV

12 RV stap recht achter
 2 LV stap recht achter
 3 RV stap naast LV

13 LV draai 1/4 naar links
   en zet de voet opzij neer
 2 LV draai op de bal van je voet
   nog 1/4 naar links en zet RV opzij
 3 RV draai op de bal van je voet
   1/2 draai door en zet LV opzij

14 RV kruist voor LV
 2 LV stap opzij
 3 RV kruist achter LV

15 LV stap opzij
 2 RV pas op de plaats
 3 LV pas op de plaats

16 RV draai 1/4 naar rechts en
   zet de voet opzij neer
 2 RV draai op de bal van je voet
   nog 1/4 naar rechts en zet LV opzij
 3 LV draai op de bal van je
   voet 1/2 draai door en zet RV opzij

17 LV kruist voor RV
 2 RV stap opzij
 3 LV kruist achter RV

18 RV stap opzij
 2 LV pas op de plaats
 3 RV pas op de plaats
Begin Opnieuw