Shake Your Boogie
Choreograaf : DJ Dan (Maart 2014)
Soort dans : 2 muurs linedans
Niveau : 
High Beginner/Intermediate
Tellen : 64

Intro: 16 tellen

Home
Muziek : Shake Your Boogie And Roll

Artiest : Pete Stothard

Tempo : 91 BPM

Dansvideo

Openen als
PDF bestand

Koop muziek iTunes: Shake Your Boogie and Roll - The Pete Stothard Song Book

 

1-8 TOE STRUTS SIDE & CROSS,
SIDE, TOGETHER, FORWARD,TOUCH,
TOE STRUTS SIDE & CROSS
SIDE, TOGETHER, BACK

1 RV stap op teen opzij
& RV zet hak neer
2 LV stap op teen gekruist over
& LV zet hak neer
3 RV stap opzij
& LV stap naast
4 RV stap voor
& LV tik teen naast
5 LV stap op teen opzij
& LV zet hak neer
6 RV stap op teen gekruist over
& RV zet hak neer
7 LV stap opzij
& RV stap naast
8 LV stap achter [12]

9-16 VINE RIGHT, TOUCH,
VINE 1/4 LEFT, TOUCH,
HIP BUMPS R, TOUCH, HIP BUMPS L

1 RV stap opzij
& LV stap gekruist achter
2 RV stap opzij
& LV tik teen naast
3 LV stap opzij
& RV stap gekruist achter
4 LV draai 1/4 linksom en stap voor [9]
& RV tik teen naast
5&6 RV stap voor en bump heupen rechts,
       links, rechts eindig gewicht op RV
& LV tik teen naast
7&8 LV stap voor en bump heupen links        rechts, links eindig gewicht op LV [9]

17-24 BACK, KICK x 3, BACK, TOUCH,

1 RV stap achter
2 LV schop gekruist over en knip vingers
3 LV stap achter
4 RV schop gekruist over en knip vingers
5 RV stap achter
6 LV schop gekruist over en knip vingers
7 LV stap stap achter
8 RV tik teen naast [9]

25-32 2 x DWIGHT SWIVELS, KICK, TOUCH,
KICK, TOUCH, SIDE ROCK, RECOVER 1/4 L

1 LV draai hak naar rechts, RV tik teen naast
2 LV draai teen naar rechts, RV tik hak naast
3 RV schop voor diagonaal op rechts
4 RV tik teen naast
5 RV schop voor diagonaal op rechts
6 RV tik teen naast
7 RV rock opzij
8 LV draai 1/4 linksom, gewicht terug [6]*
*Restart

33-40 CROSS ROCK, SIDE, CROSS ROCK SIDE,
SHUFFLE 1/4 TURN RIGHT,
HITCH 1/2 TURN LEFT, SHUFFLE FWD

1 RV rock gekruist over
& LV gewicht terug
2 RV stap opzij
3 LV rock gekruist over
& RV gewicht terug
4 LV stap opzij
5&6 RLR shuffle 1/4 rechtsom [9]
& LV draai 1/2 linksom en til knie op [3]
7&8 LRL shuffle voor

41-48 PIVOT 1/2 TURN,
SIDE-TOGETHER-FWD,
SIDE-TOGETHER-FWD, LOCK STEP FWD

1 RV stap voor
& R&L pivot 1/2 linksom [9]
2 RV stap voor
3 LV stap opzij
& RV stap naast
4 LV stap voor
5 RV stap opzij
& LV stap naast
6 RV stap voor
7 LV stap voor
& RV haak gekruist achter
8 LV stap voor [9]

49-56 ROCKING CHAIR, STEP FWD,
HEEL BOUNCES x 3, 1/4 TURN LEFT

1 RV rock voor
2 LV gewicht terug
3 RV rock achter
4 LV gewicht terug
5 RV stap voor
6-8 R&L tik 3 x met hakken op de grond en
      draai hierbij in totaal 1/4 linksom eindig
      met gewicht op LV [6]

57-64 TOE STRUTS x 2, JAZZ BOX CROSS

1 RV tik teen achter
2 RV zet hak neer
3 LV tik teen achter
4 LV zet hak neer
5 RV stap gekruist over
6 LV stap achter
7 RV stap opzij
8 LV stap gekruist over [6]
Begin opnieuw

Restart:
op muur 3 [6]
Dans 1 t/m 32, begin daarna de dans opnieuw.