Running Out Of Beer!
Choreograaf: Andrew & Sheila (februari 2010)
Soort Dans : 4 muurs line dans
Niveau : Beginner
Tellen  : 16

Home
Muziek : We’re All Gonna Die Someday
Artiest : Ann Tayler

Tempo : 91 Bpm
Video
Stepsheet openen als PDF bestand


Shuffle Forward, Forward Mambo, Half Turn R, Half Turn R (Traveling Back), Coaster
01 RV stap voor
&  LV sluit aan
02 RV stap voor
03 LV rock voor
&  RV gewicht terug
04 LV stap naast RV
05 RV draai ½ rechtsom, stap voor (06.00)
06 LV draai ½ rechtsom, stap achter (12.00)
07 RV stap achter
&  LV stap naast RV
08 RV stap voor

Optie tel 5 en 6:
05 RV stap achter
06 LV stap achter


Side-Together-Forward, Side-Together-Quarter Turn R,
Forward Mambo, Walk Back, Step Together

01 LV stap opzij
&  RV stap naast LV
02 LV stap voor
03 RV stap opzij
&  LV stap naast RV
04 RV ¼ draai rechtsom, stap voor (03.00)
05 LV rock voor
&  RV gewicht terug
06 LV stap naast RV
07 RV stap achter
08 LV stap naast RV
Begin Opnieuw


Tag 1:

Aan het eind van de 4e muur (12.00)
Tap, Heel Touch
01 RV tik hak voor
02 RV tik naast LV


Tag 2:
Aan het eind van de 7e muur (09.00)
Stomp Up, Tap, Heel Touch
01 RV stamp naast LV (gewicht blijft op LV)
02 RV tik hak voor
03 RV tik naast LV