Rolling In The Deep
Choreograaf : Maggie Gallagher
Soort dans : 2 muurs linedans
Niveau : 
Intermediate

Tellen : 64
Intro: 8 tellen

Home
Muziek :
Rolling In The Deep

Artiest :
Adele

Tempo : 97 BPM

Koop muziek: iTunes
Video

 

TOUCH & HEEL & CROSS & HEEL & KICK
& TOUCH, BUMP FWD, BUMP BACK

0
1 LV tik teen naast RV
& LV stap achter
0
2 RV tik hak rechts diagonaal voor
& RV stap naast LV
0
3 LV kruis over RV
& RV stap achter
0
4 LV tik hak diagonaal links voor [11]
& LV stap naast RV
0
5 RV kick voor
& RV stap naast LV
0
6 LV tik teen voor RV
0
7 Duw heupen naar voor
0
8 Duw heupen naar achter [11]

COASTER STEP, STEP HITCH TURN,
WALK L, WALK R, LOCK STEP

01 LV stap achter
& RV stap naast LV
0
2 LV stap voor [11]
0
3 RV stap voor
& LV breng in ronde beweging
   knie omhoog gekruist over RV
0
4 Op bal van RV maak 5/8 draai rechtsom [6]
0
5 LV stap voor
0
6 RV stap voor
0
7 LV stap voor
& RV kruis achter LV
0
8 LV stap voor

STEP, PIVOT 1/2, WALK, TRIPLE FULL TURN,
STOMP R, FORWARD MAMBO STEP

01 RV stap voor
0
2 RV + LV maak 1/2 draai linksom [12]
0
3 RV stap voor
0
4 & 05 Maak hele draai rechtsom met L/R/L
           en ga daarbij naar voor
0
6 RV stamp voor
0
7 LV stap voor
& RV stap op de plaats
0
8 LV stap iets achter

POINT & POINT, L SAILOR 1/4 TURN,
SAMBA STEP X2

01 RV tik teen opzij
& RV stap naast LV
0
2 LV tik teen opzij
0
3 1/4 draai linksom en kruis LV achter RV
& RV stap opzij
0
4 LV stap opzij [9]
0
5 RV kruis over LV
& LV rock opzij
0
6 Breng gewicht terug op RV
0
7 LV kruis over RV
& RV rock opzij
0
8 Breng gewicht terug op LV

ROCK RECOVER, TRIPLE FULL TURN,
ROCK RECOVER, FULL TURN LEFT

01 RV rock voor
0
2 Breng gewicht terug op LV
0
3 & 04 Maak in een triple hele draai rechtsom
            met R/L/R
0
5 LV rock voor
0
6 Breng gewicht terug op RV
0
7 1/2 draai linksom en stap LV voor
0
8 1/2 draai linksom en stap RV achter [9]

COASTER STEP, WALK R, L,
STEP 1/2 TURN STEP, & WALK R, L

01 LV stap achter
& RV stap naast LV
0
2 LV stap voor
0
3 RV stap voor
0
4 LV stap voor
0
5 RV stap voor
& RV + LV maak 1/2 draai linksom
0
6 RV stap voor [3]
0
& LV stap naast RV
0
7 RV stap voor
0
8 LV stap voor

POINT HITCH CROSS, POINT HITCH CROSS,
ROCK RECOVER, BEHIND SIDE CROSS

0
1 RV tik teen opzij
& RV breng knie omhoog
0
2 RV kruis over LV
0
3 LV tik teen opzij
& LV breng knie omhoog
0
4 LV kruis over RV
0
5 RV rock rechts opzij
0
6 Breng gewicht terug op LV
0
7 RV kruis achter LV
& LV stap opzij
0
8 RV kruis over LV

ROCK RECOVER, SAILOR 1/4 TURN,
ROCKING CHAIR & CROSS & HEEL &

01 LV rock links opzij
0
2 Breng gewicht terug op RV
0
3 LV kruis achter RV
& 1/4 draai rechtsom en stap RV voor
0
4 LV stap voor [6]
0
5 RV rock voor
& Breng gewicht terug op LV
0
6 RV rock achter
& Breng gewicht terug op LV
0
7 RV kruis over LV
& LV stap achter
0
8 RV tik hak voor aan
& RV stap naast LV [6]
0
1 LV begin opnieuw