Rock & Roll (Febr. 2015)
Choreografie : Robbie McGowan Hickie
Soort dans : 2 muurs linedans
Niveau : 
Improver/Intermediate
Tellen : 64

Intro: 16 tellen
Vertaling: All Country

Home
Muziek : Rock and Roll Kiss

Artiest : Ronnie McDowell

Tempo : 128 BPM
Dansvideo
Openen als
PDF bestand

 
Chasse Right. Back Rock.
Side Step Left. Touch and Clap.
Side Step Right. Touch and Clap.

1 RV stap opzij
& LV stap naast RV
2 RV stap opzij
3 LV rock achter
4 RV gewicht terug
5 LV stap opzij
6 RV tik naast LV en klap
7 RV stap opzij
8 LV tik naast LV en klap

Chasse Left. Back Rock.
Rolling Vine Full Turn Right. Touch.

1 LV stap opzij
& RV stap naast LV
2 LV stap opzij
3 RV rock achter
4 LV gewicht terug*
*Einde dans, zie onder

5 RV 1/4 draai rechtsom, stap voor
6 LV 1/2 draai rechtsom, stap achter
7 RV 1/4 draai rechtsom, stap opzij
8 LV tik naast RV

Side Step Left. Together.
Left Shuffle Forward. Right Forward Rock.
Right Coaster Step.

1 LV grote stap opzij
2 RV stap naast LV
3 LV stap voor
& RV stap naast LV
4 LV stap voor
5 RV rock voor
6 LV gewicht terug
7 RV stap achter
& LV stap naast RV
8 RV stap voor

Step. Pivot 1/2 Turn Right.
Left Shuffle Forward. Step.
Pivot 1/2 Turn Left. Right Shuffle Forward.

1 LV stap voor
2 LV+RV 1/2 pivot turn rechtsom (06.00)
3 LV stap voor
& RV stap naast LV
4 LV stap voor
5 RV stap voor
6 RV+LV 1/2 pivot trun linksom (12.00)
7 RV stap voor
& LV stap naast RV
8 RV stap voor

Left Kick-Ball-Change x 2.
Step Forward. Point. Cross. Point.

1 LV kick voor
& LV stap naast RV
2 RV stap naast LV
3 LV kick voor
& LV stap naast RV
4 RV stap naast LV

5 LV stap voor
6 RV tik teen opzij
7 RV stap gekruist voor LV
8 LV tik teen opzij

Cross. Side Step Right. Behind & Cross.
Right Side Rock. Right Sailor 1/4 Turn Right.

1 LV stap gekruist voor RV
2 RV stap opzij
3 LV stap gekruist achter RV
& RV stap opzij
4 LV stap gekruist voor RV
5 RV rock opzij
6 LV gewicht terug
7 RV 1/4 draai rechtsom, stap achter LV
& LV stap naast RV (03.00)
8 RV stap voor

Left Forward Rock. Left Shuffle 1/2 Turn Left.
Right Shuffle 1/2 Turn Left. Back Rock.

1 LV rock voor
2 RV gewicht terug
3&4 1/2 Shuffle Turn linksom L,R,L
5&6 1/2 Shuffle Turn linksom R,L,R
7 LV rock achter
8 RV gewicht terug


2 x Walks Forward. Left Shuffle Forward.
Right Jazz Box Cross with 1/4 Turn Right.

1 LV stap voor
2 RV stap voor
3 LV stap voor
& RV stap naast LV
4 LV stap voor
5 RV stap gekruist voor LV
6 LV 1/4 draai rechtsom, stap achter (06.00
7 RV stap opzij
8 LV stap gekruist voor RV
Begin opnieuw

Tag:

Na de 2e en 4e muur is er een brug van 4 tellen.
1 RV stap opzij, zwaai heupen rechts
2 Zwaai heupen links
3 Zwaai heupen rechts
4 Zwaai heupen links

Einde:

Dans in de 6e muur t/m tel 4 van het 2e blokje
en doe dan:
5 RV stap voor
6 RV+LV 1/2 pivot turn linksom (12.00)
7 RV stap voor
8 Rust en Pose