Party Time    (Mei 2015)
Choreografie : Pat Stott & Alexis Strong
Soort dans : 4 muurs linedans
Niveau : Improver

Tellen : 48

Intro: Start op zang
Vertaling: All Country

Home
Muziek : Beautiful Life

Artiest : Nathan Carter

Tempo : 102 BPM
Dansvideo
Openen als
PDF bestand

 
WALKS FORWARD RIGHT, LEFT,
RIGHT ROCKING CHAIR, RIGHT SHUFFLE FWD,
LEFT ROCK ¼ CROSS (FACING 3.00)

1 RV stap voor
2 LV stap voor
3 RV rock voor
& LV gewicht terug
4 RV rock achter
& LV gewicht terug
5 RV stap voor
& LV stap naast RV
6 RV stap voor
7 LV 1/4 draai rechtsom, rock opzij (03.00)
& RV gewicht terug
8 LV stap gekruist voor RV

RIGHT CHASSE, ¼ TURN LEFT CHASSE LEFT,
¼ TURN LEFT CHASSE TO RIGHT,
LEFT COASTER CROSS. (FACING 9.00)

1 RV stap opzij
& LV stap naast RV
2 RV stap opzij
3 LV 1/4 draai linksom, stap opzij (12.00)
& RV stap naast LV
4 LV stap opzij
5 RV 1/4 draai linksom, stap opzij (09.00)
& LV stap naast RV
6 RV stap opzij
7 LV stap achter
& RV stap naast LV
8 LV stap gekruist voor RV


RIGHT RUMBA BOX BACK,
LEFT RUMBA BOX FORWARD, SWAYS RIGHT,
LEFT, RIGHT CHASSE ¼ TURN. (FACING 12.00)

1 RV stap opzij
& LV stap naast RV
2 RV stap achter
3 LV stap opzij
& RV stap naast LV
4 LV stap voor
5 Sway heuoen rechts
6 Sway heupen links
7 RV stap opzij
& LV stap naast RV
8 RV 1/4 draai rechtsom, stap opzij (12.00)
SWAYS LEFT, RIGHT, LEFT CHASSE,
CROSS RIGHT ROCK,
SAILOR ¼ TURN RIGHT. (FACING 3.00)

1 Sway heupen links
2 Sway heupen rechts
3 LV stap opzij
& RV stap naast LV
4 LV stap opzij
5 RV rock gekruist voor LV
6 LV gewicht terug
7 RV 1/4 draai rechtsom, kruis achter LV
& LV stap opzij
8 RV stap naast LV (03.00)


LEFT SAMBA, RIGHT SAMBA,
FORWARD LEFT ROCK RECOVER,
½ TURN SHUFFLE LEFT. (FACING 9.00)

1 LV stap gekruist voor RV
& RV rock opzij
2 LV gewicht terug
3 RV stap gekruist voor LV
& LV rock opzij
4 RV gewicht terug
5 LV rock voor
6 RV gewicht terug
7 LV 1/2 draai linksom, stap voor (09.00)
& RV stap naast LV
8 LV stap voor


HEEL SWITCHES RIGHT, LEFT,
RIGHT LARGE STEP FORWARD,
LEFT TOGETHER, TOE SWITCHES RIGHT,
LEFT, RIGHT WITH CLAP,
FLICK RIGHT BACK AND SNAP FINGERS
(WHOO) (FACING 9.00)

1 RV tik hak voor
& RV stap naast LV
2 LV tik hak voor
& LV stap naast RV
3 RV grote stap voor
4 LV stap naast RV
5 RV tik teen opzij
& RV stap naast LV
6 LV tik teen opzij
& LV stap naast RV
7 RV tik teen opzij en klap
8 RV flick en klik vingers op schouderhoogte
Begin opnieuw

Einde:

Dans aan het eind van de dans het volgende.
Tel 8 van het 2e blokje:
8 LV stap voor
9 RV stap voor en maak een langzame