Nobody's Fool
Choreograaf : Vikki Morris (Augustus 2013)
Soort dans : 4 muurs linedans
Niveau : Improver

Tellen : 64

Intro: 16 tellen. Start op het woord "Say"
Vertaling: All Country

Home
Muziek : Nobody’s Fool but Yours

Artiest : Vince Gill

Tempo : 139 BPM

Video
Openen als
PDF bestand

 

Right Side Touch Left, Left Kick Ball Cross,
Left Side Touch Right, Right Kick Ball Cross

1 RV stap opzij
2 LV tik naast RV
3 LV kick diagonaal links voor
& LV stap naast RV
4 RV stap gekruist voor LV
5 LV stap opzij
6 RV tik naast LV
7 RV kick diagonaal rechts voor
& RV stap naast LV
8 LV stap gekruist voor RV

Right Side, Left Behind, ¼ Right Shuffle,
Step ½ Pivot Right, Walk Left Right

1 RV stap opzij
2 LV stap gekruist achter RV
3 RV stap opzij
& LV stap naast RV
4 RV 1/4 draai rechtsom, stap voor (03.00)
5 LV stap voor
6 LV+RV 1/2 pivot turn rechtsom (09.00)
7 LV stap voor
8 RV stap voor
Optie 7-8: Full turn rechtsom


Left Shuffle, Step Right Kick Left, Step Back
Left, Touch Right Back, Step ¼ Pivot Left

1 LV stap voor
& RV stap naast LV
2 LV stap voor
3 RV stap voor
4 LV kick laag voor
5 LV stap achter
6 RV tik teen achter
7 RV stap voor
8 RV+LV 1/4 pivot turn linksom (06.00)

Right Jazz Box Cross, Right Side,
Touch Left Toe, Left Side Touch Right Toe

1 RV stap gekruist voor LV
2 LV stap achter
3 RV stap opzij
4 LV stap gekruist voor RV
5 RV stap opzij
6 LV tik teen diagonaal links voor
7 LV stap opzij
8 RV tik teen diagonaal rechts voor

Right Vine ¼ Turn Right, Scuff Left,
Left Chassé, Right Back Rock Recover

1 RV stap opzij
2 LV stap gekruist achter RV
3 RV 1/4 draai rechtsom, stap voor (09.00)
4 LV scuff
5 LV stap opzij
& RV stap naast LV
6 LV stap opzij
7 RV rock achter
8 LV gewicht terug

Right Vine ½ Turn Right, Scuff Left,
Left Chassé, Right Back Rock Recover

1 RV stap opzij
2 LV stap gekruist achter RV
3 RV 1/4 draai rechtsom, stap voor
4 RV op bal v.d. voet 1/4 draai rechtsom
                               & LV scuff (03.00)
5 LV stap opzij
& RV stap naast LV
6 LV stap opzij
7 RV rock achter
8 LV gewicht terug

Right Heel Grind, Right Back Rock,
Step ½ Pivot Left, Shuffle ½ Turn Left

1 RV zet hak voor en draai tenen naar rechts
2 LV gewicht terug
3 RV rock achter
4 LV gewicht terug
5 RV stap voor
6 RV+LV 1/2 pivot turn linksom (09.00)
7 RV 1/4 draai linksom, stap opzij
& LV stap naast RV
8 RV 1/4 draai linksom, stap achter (03.00)

Walk Back Left Right, Left Coaster,
Cross Right Point Left, Point Right, Touch Right

1 LV stap achter
2 RV stap achter
3 LV stap achter
& RV stap naast LV
4 LV stap voor
5 RV stap gekruist voor LV
6 LV tik teen opzij
& LV stap naast RV
7 RV tik teen opzij
8 RV tik naast LV
Begin opnieuw


Tag:
Aan het eind van muur 1 en 4 (03.00 en 12.00)
Right Side, Touch Left, Left Side, Touch Right

1 RV stap opzij
2 LV tik naast RV
3 LV stap opzij
4 RV tik naast LV