No More Running Around
Choreografie : Leen Hage
Soort dans : 4 muurs linedans
Niveau : Beginner / Intermediate

Tellen : 40

Intro: 64 tellen nadat de zang is begonnen,
         [bij begin instrumentaal]

Home
Muziek : No More Running Around

Artiest : Pinchitos Caliente

Tempo : 108 BPM
Dansvideo
Openen als
PDF bestand

 

Left Mambo Forward, Right Mambo Back,
Pivot ½ Turn, Forward Shuffle

1 LV stap voor
& RV gewicht terug
2 LV sluit naast RV
3 RV stap achter
& LV gewicht terug
4 RV sluit naast LV
5 LV stap voor
6 L+R ½ draai rechtsom
7 LV stap voor
& RV sluit aan
8 LV stap voor

Right Mambo Forward, Left Mambo Back,
Pivot ½ Turn, Forward Shuffle

1 RV stap voor
& LV gewicht terug
2 RV sluit naast LV
3 LV stap achter
& RV gewicht terug
4 LV sluit naast RV
5 RV stap voor
6 R+L ½ draai linksom
7 RV stap voor
& LV sluit aan
8 RV stap voor

Step, ¼ Turn, Cross Shuffle, ¼ Turn,
¼ Turn, Cross Rock & Side

1 LV stap voor
2 L+R ¼ draai rechtsom
3 LV kruis over RV
& RV stap opzij
4 LV kruis over RV
5 RV ¼ draai linksom en stap achter
6 LV ¼ draai linksom, stap links opzij
7 RV kruis voor LV
& LV gewicht terug
8 RV stap opzij

Sweep With ½ Turn, Touch, Chassé Left,
Right Sailor Step, Left Sailor Step With ¼ Turn

1 LV zwaai uit naar voor met ½ draai rechtsom
2 LV tik naast RV
3 LV stap links opzij
& RV sluit aan
4 LV stap links opzij
5 RV kruis achter LV
& LV stap opzij
6 RV stap opzij
7 LV kruis achter RV
& RV ¼ draai linksom en stap opzij
8 LV stap iets voor

Walk, Walk, Step, ¼ Turn, Cross,
Hip Sways, Side Rock, Touch

1 RV stap voor
2 LV stap voor
3 RV stap voor
& R+L ¼ draai linksom
4 RV kruis over LV
5 LV stapje opzij en zwaai heup links
6 zwaai heup rechts
7 LV stap opzij
& RV gewicht terug
8 LV tik naast RV
optie tel 1-2: hele draai : draai ½ linksom en RV
stap achter, draai ½ linksom en LV stap voor
Begin opnieuw

Tag:
Bij de 7e muur dans t/m tel 16 (t/m 2e blok),
voeg dan de volgende stappen toe:
1 LV stapje links opzij en duw heupen naar links
2 duw heupen naar rechts
3 duw heupen naar links
4 duw heupen naar rechts
5 LV stap voor
& RV kruis achter
6 LV stap voor (lockstep)
7 RV stap voor
& LV kruis achter
8 RV stap voor (lockstep)
1 LV kruis voor RV
& RV gewicht terug
2 LV stap links opzij
3 RV kruis voor LV
& LV gewicht terug
4 RV stap rechts opzij
5 LV kruis over RV en maak een
langzame ¾ draai rechtsom in drie tellen
en eindig op de startmuur.